PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.09.2011 2742006 Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2742006
Dokument SCAN

Dokument TEXT
40 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy o nenávratný finančný príspevok č. 2742006 22.9.2016