PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.09.2011 5800010/PPA Obec Vyšný Klátov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800010
Dokument SCAN

Dokument TEXT
17963,94 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800010 5 rokov po podpise zmluvy