PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.09.2011 5800009/PPA Obec Vyšný Klátov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800009
Dokument SCAN

Dokument TEXT
34999,96 Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800009 5 rokov po podpise zmluvy