PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.07.2011 2700008 Penzióny Pod Bradlom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700008
Dokument SCAN

Dokument TEXT
77 464,78 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2700008 5 rokov po podpise zmluvy 0