PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.09.2011 5800026/PPA Obec Jasov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800026
Dokument SCAN

Dokument TEXT
18 557,61 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800026 5 rokov po podpise zmluvy