PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.09.2011 2733/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2733/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
868 546,37 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2733/11 29.12.2013 0