PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 23.09.2011 TN00665 Pozemkové spoločenstvo, Urbariát Dolný Moštenec Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00665
Dokument SCAN

Dokument TEXT
104 900,01 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00665 18.9.2016 -