PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.09.2011 TN00736/PPA Poľnohospodárske družstvo FLÓRA Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00736
Dokument SCAN

Dokument TEXT
146 019,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00736 25.09.2016