PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.07.2011 2518/11/2011/PPA Emil Krajčík Agro, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2518/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
80 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2518/11 27.04.2016 0