PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 29.09.2011 NR01006/2011/PPA Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01006
Dokument SCAN

Dokument TEXT
59097,97 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR01006 25.09.2016