PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 29.09.2011 PR00976/PPA Urbárska spoločnosť Beharovce, pozem. spol. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00976
Dokument SCAN

Dokument TEXT
38 275,74 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR00976 13.9.2016