PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 29.09.2011 ZA00869/PPA Urbarialisti obce Námestovo, Pozemkové spoločenstvo v Námestove Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00869
Dokument SCAN

Dokument TEXT
899 540,75 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00869 18.9.2016 0