PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 30.09.2011 2634/11/2011/PPA Štefan Pisár Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2634/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
32 354,02 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2634/11 9.3.2014 -