PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 30.09.2011 2588/11/2011/PPA KMG, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2588/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
23 406,69 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2588/11 26.11.2013 -