PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 03.10.2011 KE00944/PPA FARMA – BT, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00944
Dokument SCAN

Dokument TEXT
98 660,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE00944 22.09.2016