PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 03.10.2011 ZV01552/PPA Hrko Holding, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01552
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 500 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01552 21.9.2016