PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.10.2011 PR00414 Obec Ihľany Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00414
Dokument SCAN

Dokument TEXT
153 270,87 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. PR00414 13.5.2014