PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.07.2011 ZV01603/PPA Družstvo vlastníkov oviec a kôz Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01603
Dokument SCAN

Dokument TEXT
36 516,77 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01603 29.06.2016 0