PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.07.2011 NR01243/PPA Ing. Robert Brestenský Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01243
Dokument SCAN

Dokument TEXT
5 700,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01243 04.07.2016 0