PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.07.2011 KE01217/PPA Pivnica Tibava s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01217
Dokument SCAN

Dokument TEXT
68 451,60 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01217 28.06.2016 0