PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.07.2011 TT01487/PPA Imrich Suba – SHR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ríspevku č. TT01487
Dokument SCAN

Dokument TEXT
187 869,61 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01487 23.06. 2016 0