PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 12.07.2011 PR01248 PIENSPOL, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01248
Dokument SCAN

Dokument TEXT
20 750,00 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 26.6.2016