PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 č. 873/2010 SAWBAC Slovensko a.s., Hrdličkova 2/B, 831 01 BA Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác
12101,04 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra 1 deň po zverejnení zmluvy (14.1.2011) 31.12.2011
2 17.06.2011 2370/11/2011/PPA AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2370/11
1 119 553,34 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2370/11 02.02.2014 0
3 17.06.2011 2514/11/2011/PPA AGRO - SEMEG S 3 s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2514/11
189 948,87 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2514/11 02.02.2014 0
4 17.06.2011 2461/11/2011/PPA Marián Novák Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2461/11
22 500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2461/11 10.03.2016 0
5 17.06.2011 2458/11/2011/PPA Mášik Daniel SHR Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2458/11
7 500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2458/11 08.03.2016 0
6 17.06.2011 2295/11/2011/PPA Miroslav Longauer Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2295/11
81 560,04 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2295/11 25.03.2015 0
7 17.06.2011 TT00565/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. TT00565
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
8 17.06.2011 TT00085/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. TT00085
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
9 17.06.2011 TT00549/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. TT00549
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
10 17.06.2011 TT01185/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. TT01185
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
11 17.06.2011 TT01280/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. TT01280
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
12 17.06.2011 TT01186/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. TT01186
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
13 17.06.2011 TT00550/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. TT00550
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
14 17.06.2011 TT00564/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. TT00564
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
15 17.06.2011 TT00086/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. TT00086
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
16 17.06.2011 1469/SOP/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 1469/SOP
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
17 17.06.2011 0944/SOP/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 0944/SOP
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
18 17.06.2011 1750/SOP/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 1750/SOP
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
19 17.06.2011 0939/SOP/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 0939/SOP
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
20 17.06.2011 0940/SOP/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 0940/SOP
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
21 17.06.2011 1468/SOP/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 1468/SOP
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
22 17.06.2011 20/2011/PPA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dohoda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní informácií pre výkon následnej finančnej kontroly
bezodplatne Pôdohospodárska platobná agentúra 25. 5. 2011 doba neurčitá CEZ 722/2011-023/MPRV SR
23 20.06.2011 PR00875 Obec Bretejovce Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00875
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č.PR00875
24 20.06.2011 898/PRV Lazový Milan Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.898/PRV
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.898/PRV
25 21.06.2011 2519/11/2011/PPA AGRORENT, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2519/11
674 365,77 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2519/11 18.12.2013 0
26 21.06.2011 4800048/PPA Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4800048
2 504 019,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. 4800048 25.5.2015 0
27 22.06.2011 PR01154/PPA TatraKap, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01154
7500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01154 21.03.2016 0
28 23.06.2011 2184/10/2011/PPA Ing. Dana Labašová Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2184/10
99 703,80 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2184/10 29.03.2015 0
29 23.06.2011 Dohoda č. 01/2006 ÚKSÚP Dodatok č. 5 k Dohode o delegovaní činností č. 1/2006 uzavretej dňa 26.05.2006
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň po dni jeho zverejnenia Nie je stanovený
30 27.06.2011 400/2485-03/2011 Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
68 357,80 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené
31 27.06.2011 400/2485-09/2011 Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Zmluva o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
19 516,40 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené
32 27.06.2011 400/2485-01/2011 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
41 984,46 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené
33 27.06.2011 400/2485-06/2011 Slovenská holsteinská asociácia - družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
82 277,72 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené
34 27.06.2011 400/2485-08/2011 Závodisko, š.p. Zmluva o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
6 488,02 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené
35 27.06.2011 400/2485-04/2011 Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
67 101,30 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené
36 27.06.2011 400/3074-01/2011 Slovenská holsteinská asociácia - družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
16 114,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené
37 27.06.2011 400/2486-01/2011 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Dodatok č.1 k zmluve č. 400/2486-01/2011 - o poskytnutí dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat
44 331,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené
38 27.06.2011 KE01165/PPA CONTAX, s.ro. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01165
462 270,41 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01165 22.06.2016 0
39 27.06.2011 400/2486-02/2011 Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat
27 243,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené
40 27.06.2011 400/2485-05/2011 Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik Zmluva o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
13 458,62 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené
41 28.06.2011 KE01188/PPA GEMGAL s.r.o. Rožňava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01188
489 874,59 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01188 22.06. 2016 0
42 30.06.2011 3/2008/PPA/dodatok 1 Komerční banka, a.s. vo veci organizačnej zložky Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 3/2008
0 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
43 01.07.2011 405/1043-0001/2011 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
13 095,09 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
44 01.07.2011 405/1043-0002/2011 Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
13 735,28 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
45 01.07.2011 210/0796-0001/2011 Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
14 199,91 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
46 01.07.2011 400/2486-03/2011 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat
1 128 388,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
47 01.07.2011 400/2485-07/2011 Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
50 956,89 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
48 01.07.2011 400/2485-02/2011 Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku-družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
34 954,92 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
49 01.07.2011 PR01335/PPA ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ „KYJOV“, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01335
402 641,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01335 22.06. 2016 0
50 04.07.2011 404/0779-0001/2011 Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
13 881,09 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 0
51 04.07.2011 208/558-1/2011 Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Zmluuva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
7 584,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 0
52 04.07.2011 411/0595-0001/2011 Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
15 380,63 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 0
53 04.07.2011 8/2011 SLOVRESTAV, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí stravovania
Podľa objednávok stravných lístkov RP PPA Nitra, hodnota 1 lístka 3,30 € Pôdohospodárska platobná agentúra Doba neurčitá
54 04.07.2011 2011/7 SECURITY Agency, s.r.o. Zmluva o poskytovaní strážnej služby
101 791,20 Pôdohospodárska platobná agentúra 24.6.2012 Možnosť predĺženia zmluvy o 12 mesiacov, náklady na celkové plnenie uvedené vyššie sú na 12 mesiacov (365dní)
55 04.07.2011 10147 Dolphin Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - dodávka stolovej vody
11 998,80 Pôdohospodárska platobná agentúra 15.9.2013 Zmluva uzatvorená na 3 roky – platnosť len v letných mesiacoch
56 06.07.2011 PR01173 Agro Lany, spol.s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01173
19 860,00 Pôdohospodárska platobná agentúra 23.6.2016
57 06.07.2011 Z2912024001701/PPA Ryba Žilina, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001701
485 398,10 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001701 22.6.2016 0
58 06.07.2011 Z2912024001601/PPA Rybárstvo – Požehy, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001601
27 882,12 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001601 26.6.2016 0
59 06.07.2011 2430/11/2011/PPA Alojz Novák - SHR Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2430/11
219 282,62 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2430/11 08.07.2014 0
60 06.07.2011 ZV01147 Lucia Cuperová Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01147
6 402,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01147 23.6.2016
61 06.07.2011 TT00975 Roľnícke družstvo „Vrátno“, Hradište pod Vrátnom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00975
17 365,48 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT00975 30.6.2016
62 06.07.2011 2524/11/2011/PPA Behyňa Milan Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2524/11
1 418 286,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2524/11 25.08.2014 0
63 08.07.2011 2700008 Penzióny Pod Bradlom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700008
77 464,78 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2700008 5 rokov po podpise zmluvy 0
64 08.07.2011 2441/11/2011/PPA Milan Tóth Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2441/11
46 600,53 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2441/11 10.03.2016 0
65 08.07.2011 2440/11/2011/PPA Milan Tóth Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2440/11
46 600,53 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2440/11 10.03.2016 0
66 08.07.2011 2462/11/2011/PPA Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2462/11
795 296,48 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2462/11 03.12.2013 0
67 08.07.2011 2518/11/2011/PPA Emil Krajčík Agro, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2518/11
80 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2518/11 27.04.2016 0
68 08.07.2011 2468/11/2011/PPA Daniela Martinková Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2468/11
7 500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2468/11 25.03.2016 0
69 08.07.2011 2508/11/2011/PPA Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2508/11
93 294,57 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2508/11 04.05.2016 0
70 08.07.2011 2460/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Neverice Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2460/11
957 894,41 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2460/11 25.02.2014 0
71 08.07.2011 TN00668 Janek, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00668
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00668 18.11. 2015
72 11.07.2011 NR01427/PPA Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01427
287 212,60 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01427 24.06.2016 0
73 11.07.2011 NR01424/PPA Vinohrady Jasová, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01424
490 538,61 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01424 04.07.2016 0
74 11.07.2011 PR01214/PPA AGISS, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01214
39 850,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01214 04.07.2016 0
75 11.07.2011 KE01153/PPA LESY SERVIS, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01153
429 853,65 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01153 01.07.2016 0
76 11.07.2011 KE01156/PPA LESY SERVIS, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01156
477 667,31 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01156 01.07.2016 0
77 11.07.2011 NR01207/PPA OVD – Ovocinárske družstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01207
99 924,10 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01207 30.06.2016 0
78 11.07.2011 PR01318/PPA AGRIFARM BS spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01318
310 180,64 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01318 30.06.2016 0
79 11.07.2011 ZV01603/PPA Družstvo vlastníkov oviec a kôz Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01603
36 516,77 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01603 29.06.2016 0
80 11.07.2011 NR01243/PPA Ing. Robert Brestenský Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01243
5 700,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01243 04.07.2016 0
81 11.07.2011 ZV01540/PPA AGRODRUŽSTVO Príbelce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01540
240 636,10 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01540 03.07.2016 0
82 11.07.2011 TN00737/PPA Moravanský Marek Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00737
13 022,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00737 28.06.2016 0
83 11.07.2011 NR01421/PPA OVD – Ovocinárske družstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01421
93 073,26 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01421 29.06.2016 0
84 11.07.2011 KE01217/PPA Pivnica Tibava s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01217
68 451,60 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01217 28.06.2016 0
85 11.07.2011 ZV01534/PPA Gabriel ZSIGMOND Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ríspevku č. ZV01534
479 141,84 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01534 27.06. 2016 0
86 11.07.2011 TT01470/PPA ROD Skalica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ríspevku č. TT01470
421 046,80 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01470 31.06. 2016 0
87 11.07.2011 TT01487/PPA Imrich Suba – SHR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ríspevku č. TT01487
187 869,61 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01487 23.06. 2016 0
88 11.07.2011 ZV00068 Dodatok č.1 Agro Insemas Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00068
765 985,28 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia 03.06.2014
89 12.07.2011 TN00697 AGROMA, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00697
500 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 28.6.2016
90 12.07.2011 TN00699 AGROMA, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00699
500 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 28.6.2016
91 12.07.2011 NR01479 Ing. Ján Ďurica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01479
61 921,00 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 28.6.2016
92 12.07.2011 PR01248 PIENSPOL, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01248
20 750,00 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 26.6.2016
93 12.07.2011 PR01355/PPA AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01355
499999,01 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01355 03.07.2016
94 12.07.2011 PR01356/PPA AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01356
499989,49 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01356 03.07.2016 0
95 12.07.2011 2445/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2445/11
1 246 547,46 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2445/11 18.12.2013 0
96 12.07.2011 2454/11/2011/PPA Jana Kolláriková KOLLA -PRS Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2454/11
42 573,85 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku k záložnej zmluvy č. 2454/11 31.3.2015 0
97 12.07.2011 2487/11/2011/PPA KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2487/11
99 945,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2487/11 5.4.2016 0
98 12.07.2011 TT00830 Modrá Hviezda o.z. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00830
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00830 5.11. 2014
99 12.07.2011 TT01275 Modrá Hviezda o.z. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01275
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT01275 18.3. 2015
100 12.07.2011 2447/11/2011/PPA JURKO Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2447/11
352 935,44 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2447/11 22.05.2014 0
101 12.07.2011 2375/11/2011/PPA JURKO Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2375/11
352 935,44 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2375/11 22.05.2014 0
102 12.07.2011 TT01276 Modrá Hviezda o.z. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01276
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT01276 18.3. 2015
103 12.07.2011 TT01388 Modrá Hviezda o.z. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01388
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT01388 29.3. 2015
104 12.07.2011 TT01389 Modrá Hviezda o.z. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01389
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT01389 31.3. 2015
105 12.07.2011 2446/11/2011/PPA Agrofarma -Šándor Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2446/11
200 600,84 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2446/11 31.7.2014 0
106 12.07.2011 NR00103 Poľnohospodárske družstvo v Pribete Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00103
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR00103
107 12.07.2011 ZV01092 Obecné Lesy, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01092
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV01092
108 14.07.2011 PR00296 K+P EKOKRM, s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00296
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. PR00296
109 14.07.2011 TT01326 Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. TT01326
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TT01326
110 15.07.2011 TN00704/PPA Oľga Apoleníková Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00704
158 421,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00704 11.07.2016 0
111 15.07.2011 PR01353/PPA Mliekofarma – SK, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01353
499 986,28 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01353 13.07.2016
112 15.07.2011 PR01354/PPA Mliekofarma – SK, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01354
499 996,95 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01354 13.07.2016
113 15.07.2011 2523/11/2011/PPA BEATA JANŠTOVÁ Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2523/11
470 183,44 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2523/11 10.09.2014 0
114 15.07.2011 2525/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Smolinské Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2650/11
1 504 381,59 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2650/11 31.12.2013 0
115 15.07.2011 ZV01176/PPA Viktor Hegedüš Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01176
16102,17 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01176 5.7.2016
116 15.07.2011 NR01504 AGRO Hosťovce, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01504
500000 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01504 27.6.2016
117 15.07.2011 PR01063 Poľnohospodásrske družstvo podielnikov Kurov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR01063
36960,91 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č.PR01063 30.6.2016
118 15.07.2011 ZA01000 Ing. Anna Kozáková Anna Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA01000
70697,00 Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č.ZA01000 23.6.2016
119 15.07.2011 2433/11/2011/PPA AGROSTAAR KB spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2433/11
661 816,53 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2433/11 27.1.2014 0
120 15.07.2011 2356/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo podielníkov v Spišskej Teplici Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2356/11
426 757,48 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2356/11 9.6.2014 0
121 15.07.2011 2650/11/2011/PPA MBL, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2650/11
602 393,45 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2650/11 20.03.2014 0
122 15.07.2011 ZV01623 Ing. František Asztaloš Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01623
143 737,11 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 12.7.2016
123 15.07.2011 ZV01583 VDK s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01583
493 190,64 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 12.7.2016
124 15.07.2011 TT01489/2011/PPA RUPOS, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01489
1500000 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01489 12.5.2016 0
125 18.07.2011 TN00727/PPA Poľnohospodárske družstvo Šípkové, družstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00727
500 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00727 10.07.2016 0
126 18.07.2011 ZV01544/PPA AGROSPOL Hontianske Nemce,družstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01544
499 524,36 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01544 12.7.2016 0
127 18.07.2011 NR01422/PPA BIOCENTRUM, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01422
500 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01422 7.7.2016 0
128 18.07.2011 ZA01007/PPA Jozef Čaplovič Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA01007
100 038,01 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA01007 29.6.2016 0
129 18.07.2011 PR00995/PPA SHR – Mária Pardusová Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00995
33 992,33 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR00995 30.06.2016 0
130 18.07.2011 NR01052/PPA Včelárstvo GERALDÍNA, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01052
2 099,74 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01052 29.06.2016 0
131 18.07.2011 KE01178/PPA Ing. KAČUR Ivan Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01178
113 021,12 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01178 10.07.2016 0
132 18.07.2011 NR01495/PPA VPP SPU, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01495
176 488,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01495 23.06.2016 0
133 18.07.2011 TT00953/PPA Poľnohospodárske družstvo Budmerice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00953
15 295,76 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT00953 30.06.2016
134 18.07.2011 NR01487/PPA Imrich Suba – SHR, samostatne hospodáriaci roľník Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ríspevku č. NR01487
187 896,61 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01487 23.06. 2016 0
135 18.07.2011 KE00712/2011/PPA Agronemce, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00161
305 474,75 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00161 18.12.2013 -
136 18.07.2011 PR00172/2011/PPA AGROKONDOR, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00172
204 565,33 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. PR00172 27.03.2014 -
137 18.07.2011 TN00402/2011/PPA Obec Kameničany Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00402
147.784,35 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00402 15.05.2015 -
138 18.07.2011 ZV01632/PPA Roľnícke družstvo Tekovské Nemce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ríspevku č. ZV01632
499 399,77 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01632 12.07. 2016 -
139 18.07.2011 ZV01560/PPA Vojtech Ádám Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01560
183 055,26 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01560 07.07. 2016 -
140 18.07.2011 ZV01536/PPA LY-agri Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01536
420 481,80 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01536 05.07. 2016 -
141 18.07.2011 ZV01617/PPA KREMPOS, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01617
497 895,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01617 12.07. 2016 -
142 18.07.2011 ZV01100/PPA AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01100
99 537,53 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01100 11.07. 2016 -
143 19.07.2011 2/2011/PPA J&T BANKA, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 2/2011
0,- MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Deň nasledujúci po zverejnení dodatku doba neurčitá -
144 19.07.2011 ZV01092 Obecné Lesy, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01092
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. ZV01092 - -
145 19.07.2011 TN00287 Penzióny pod Bradlom Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.1 TN00287
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00287 - -
146 19.07.2011 ZV00716 Ján Segedy Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV00716
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00716 - -
147 19.07.2011 KE00331 AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00331
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00331 10.12.2013 -
148 19.07.2011 KE00658 Obec Suché Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KE00658
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00658
149 19.07.2011 KE00422 BLAUMONT, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KE00422
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00422
150 19.07.2011 PR00759 Obec Milpoš Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00759
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. PR00759
151 20.07.2011 ZA00471 Margita Fidermáková Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00471
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZA00471
152 20.07.2011 2479/11/2011/PPA Ing. Viliam Kompas Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2479/11
27 850,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2479/11 9.3.2016 0
153 20.07.2011 2482/11/2011/PPA Ladislav Macháček Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2482/11
7 796,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2482/11 11.3.2016 0
154 20.07.2011 2480/11/2011/PPA Záhrada - TROPICANA Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2480/11
44 080,94 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2480/11 23.3.2016 0
155 20.07.2011 2411/11/2011/PPA Ladislav Kalmár - Cungi Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2411/11
20 414,26 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2411/11 11.3.2016 0
156 15.07.2011 9/2011 RADELA s.r.o. ZMLUVA O DIELO Č. 9/2011
47 100 Pôdohospodárska platobná agentúra 16. 10. 2011
157 21.07.2011 2413/11/2011/PPA Roľnícka spoločnosť, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2413/11
1 608 851,20 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2413/11 11.11.2013 0
158 21.07.2011 2522/11/2011/PPA Stanislav Kinči Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2522/11
9 240,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2522/11 15.03.2016 0
159 21.07.2011 2344/11/2011/PPA Renáta Mičutová – HYDARY Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2344/11
65 465,42 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2344/11 26.04.2015 0
160 21.07.2011 2470/11/2011/PPA Vladimír Zelník Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2470/11
76 032,61 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2470/11 17.02.2015 0
161 21.07.2011 2279/11/2011/PPA Ján Kelemen Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2279/11
495 939,24 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2279/11 08.07.2015 0
162 21.07.2011 0500012/PPA Obec Veľké Vozokany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500012
57 385,94 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 0500012 5 rokov po podpise zmluvy
163 21.07.2011 0500017/PPA Obec Červený Hrádok Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500017
42 277,90 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 0500017 5 rokov po podpise zmluvy 0
164 21.07.2011 0500016/PPA Obec Nevidzany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500016
41 399,32 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 0500016 5 rokov po podpise zmluvy
165 21.07.2011 0500014/PPA Obec Tekovské Nemce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500014
28 119,70 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 0500014 5 rokov po podpise zmluvy
166 21.07.2011 0500013/PPA Obec Volkovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500013
47 849,71 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 0500013 5 rokov po podpise zmluvy
167 21.07.2011 TN00720 AGROROZKVET s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00720
75 161,83 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 17.7.2016
168 22.07.2011 2485/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Igram Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2485/11
37 713,06 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2485/11 4.4.2016 -
169 22.07.2011 2503/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo KLAS Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2503/11
42 939,64 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2503/11 4.5.2016 -
170 22.07.2011 2491/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2491/11
33 340,90 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2491/11 5.4.2016 -
171 22.07.2011 2506/11/2011/PPA Ing. Július Pastirčák Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2506/11
29 101,27 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2506/11 10.3.2016 -
172 22.07.2011 PR01351/PPA STRUO, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01351
499 988,59 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01351 12.07.2016 0
173 22.07.2011 PR01352/PPA STRUO, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01352
499 970,24 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01352 12.07.2016 0
174 22.07.2011 ZA01004/PPA Roľnícke družstvo Pod Skalkou so sídlom v Krásnej Hôrke Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA01004
89 445,38 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA01004 28.06.2016 0
175 22.07.2011 PR01302/PPA Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01302
498 500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01302 13.07.2016
176 22.07.2011 ZV01612/PPA AGROPEX s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01612
1 500 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01612 20.07.2016 0
177 22.07.2011 NR01457/PPA Poľno SME, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01457
499 803,46 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01457 13.07.2016 0
178 22.07.2011 ZV01605/PPA Ďurica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01605
82 285,60 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01605 28.06.2016 0
179 25.07.2011 TT01435/PPA Ing. Peter Horváth Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT01435
1 499 435,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01435 19.07.2016 0
180 25.07.2011 PR00552 Marcela Vitkajová Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00552
91 506,35 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po dni zverejnenia Dodatku č.1 k Zmluve o NFP č. PR00552 29.03.2015
181 25.07.2011 1600012 Obec Španie Pole Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1600012
6900 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. 1600012 27.10.2015 -
182 25.07.2011 1600011 Obec Španie Pole Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1600011
8730,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. 1600011 27.10.2015 -
183 25.07.2011 4800048 Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4800048
2 504 019,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. 4800048 25.5.2015 -
184 25.07.2011 ZV01576/PPA HOLES, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01576
301 291,38 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01576 04.07.2016 0
185 25.07.2011 PR01316/PPA FARMA BUKOVINA, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01316
156 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01316 18.07.2016 0
186 25.07.2011 ZA00984/PPA Ing. Miroslav Lupták Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00984
187 242,97 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00984 15.07.2016 0
187 25.07.2011 ZA00968/PPA BELIANSKY Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00968
18 863,80 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00968 13.07.2016 0
188 26.07.2011 NR01434/PPA Ing. Ján S t a n o Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01434
123 852,96 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01434 11.07. 2016 -
189 26.07.2011 TT01152/PPA VČELÁRSTVO – MRAVÍK MARTIN Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01152
23 054,63 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01152 19.07. 2016 -
190 26.07.2011 ZV01121/2011/PPA d.1 Obecné lesy Veľké Pole, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01121
357.695,15 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV01121 17.06.2015 -
191 26.07.2011 ZV00719 Ing. Peter Gulík-firma Gulík Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00719
99 424,46 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00719 31.03.2015
192 26.07.2011 TN00110 JAVORINA AKB s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00110
1 161 443,67 MPRV 28.07.2014 Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00110 28.07.2014 -
193 26.07.2011 KE00750 Obec Choňkovce Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KE00750
60.463,20 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00750 28.01.2015
194 26.07.2011 463/2010(2008)-240-Z Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č. 1 k Zmluve 463/2010(2008) zo dňa 31. 12. 2008 o výpožičke nebytových priestorov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 20.7.2011 31.12.2013
195 26.07.2011 KE01209/PPA Görgei Ivan, samostatne hospodáriaci roľník Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ríspevku č. KE01209
31 308,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01209 12.07. 2016 -
196 27.07.2011 PR00875 Obec Bretejovce Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00875
130 363,30 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č.PR00875 01.07.2015
197 27.07.2011 898/PRV Lazový Milan Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.898/PRV
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č.898/PRV
198 27.07.2011 PR00326 AGRO-LENT s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00326
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č.PR00326 11.02.2014
199 27.07.2011 PR00415 Pozemkové spoločenstvo Urbárna obec Veľká Lesná Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00415
Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.PR00415 13.05.2014
200 27.07.2011 PR00768 Obec Chmeľovec Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00768
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.PR00768 04.02.2015 -
201 27.07.2011 TT00568 Centrum vzdelávania GESTUS,n.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00568
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TT00568 09.05.2015 -
202 28.07.2011 2200016 Obec Vígľašská Huta - Kalinka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2200016
40 673,14 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2200016 5 rokov po podpise zmluvy -
203 28.07.2011 2200017 Obec Vígľaš Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2200017
39 695,07 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2200017 5 rokov po podpise zmluvy -
204 28.07.2011 2200018 Obec Slatinské Lazy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2200018
57 786,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2200018 5 rokov po podpise zmluvy -
205 28.07.2011 2200020 Obec Horný Tisovník Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2200020
24 413,53 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2200020 5 rokov po podpise zmluvy -
206 28.07.2011 2200021 Obec Klokoč Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2200021
30 760,23 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2200021 5 rokov po podpise zmluvy -
207 28.07.2011 2200022 Obec Stará Huta Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2200022
24 279,84 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2200022 5 rokov po podpise zmluvy -
208 28.07.2011 2200023 Obec Detvianska Huta Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2200023
33 065,92 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2200023 5 rokov po podpise zmluvy -
209 28.07.2011 2200024 Obec Podkriváň Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2200024
17 474,49 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2200024 5 rokov po podpise zmluvy -
210 28.07.2011 2200025 Mesto Detva Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2200025
53 523,91 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2200025 5 rokov po podpise zmluvy -
211 28.07.2011 2200026 Obec Látky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2200026
8 267,74 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2200026 5 rokov po podpise zmluvy -
212 28.07.2011 2200028 Obec Očová Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2200028
30 358,22 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2200028 5 rokov po podpise zmluvy -
213 28.07.2011 2200029 Mesto Hriňová Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2200029
19 629,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2200029 5 rokov po podpise zmluvy -
214 28.07.2011 2200030 Obec Korytárky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2200030
32 194,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2200030 5 rokov po podpise zmluvy -
215 28.07.2011 NR00213/2011/PPA ZPD – Zeleninársko potravinárske družstvo Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00213
123.679,05 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. NR00213 12.12.2013
216 28.07.2011 NR01341 András Fazekaš – DERES AgroFarm Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01341
99 235,54 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. NR01341 07.03.2016
217 29.07.2011 ZV01227/PPA Vlasta Petrovičová Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01227
24 599,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01227 20.07.2016 0
218 29.07.2011 KE01181/PPA Takács Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01181
56 719,96 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01181 21.07.2016 0
219 29.07.2011 2156/PRV ECO SEKCIA, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2156/PRV
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. 2156/PRV 2026
220 29.07.2011 KE00331 AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00331
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00331 10.12.2013
221 29.07.2011 KE00087 Technická Univerzita v Košiciach – Inštitút celoživotného vzdelávania Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00087
44 891,40 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. KE00087 01.06.2014
222 01.08.2011 217/1921-1/2010 FOREST - SERVIS O poskytnutí dotácie na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou katastrofou
8 925,00 MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava - - -
223 01.08.2011 TN00742/PPA HAMARA Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00742
498 338,57 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00742 25.07.2016 -
224 01.08.2011 TT01095/PPA Mikos Ferdinand Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01095
21 400,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01095 5 rokov po podpise zmluvy -
225 01.08.2011 TT00870/PPA MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00870
80 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č.TT00870 5 rokov po podpise zmluvy -
226 01.08.2011 ZV01296/PPA Erika Plevová Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01296
3 749,23 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01296 21.07.2016 -
227 01.08.2011 KE00877/PPA Katarína Takácsová Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00877
27 104,08 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE00877 20.07.2016 -
228 01.08.2011 PR01104/PPA RAPIF s.r.o. Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
17 800,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01104 21.07.2016 -
229 01.08.2011 KE01055/PPA Hrubovský Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01055
62 250,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01055 20.07.2016 -
230 01.08.2011 PR01041/PPA AGROFYT, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01041
46 680,56 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01041 19.07.2016 -
231 01.08.2011 ZV01059/PPA Statok Bizovo s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01059
14 996,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01059 20.07.2016 -
232 01.08.2011 ZV01168/PPA RD SITNO PRENČOV Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01168
99 613,96 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01168 19.07.2016 -
233 01.08.2011 ZV01068/PPA Ladislav Czikó Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
17 042,83 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01068 20.07.2016 -
234 01.08.2011 TN00589/PPA EKOFARM s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00589
4 834,80 EUR MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00589 25.07.2016 -
235 01.08.2011 NR01051/PPA FRIZETTE Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01051
35 070,80 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01051 18.07.2016 -
236 01.08.2011 NR01486 Profi Poľno, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01486
497 811,55 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01486 18.7.2016 -
237 01.08.2011 TT01487 Poľnohospodárske družstvo Kúty Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01487
161 870,34 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01487 25.7.2016 -
238 01.08.2011 NR01487/PPA Imrich Suba – SHR, samostatne hospodáriaci roľník Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ríspevku č. NR01487
187 896,61 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01487 23.06. 2016 -
239 01.08.2011 0700001 Obec Dolná Streda Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0700001
79 134,73 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. 0700001 26.11.2015 -
240 01.08.2011 2400012 Obec Solčany Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2400012
38 490,85 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. 2400012 26.4.2016 -
241 01.08.2011 NR01449/PPA Baltic, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01449
498 167,77 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01449 19.07.2016 0
242 01.08.2011 NR01056/PPA Attila TÓTH Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01056
74 215,19 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01056 24.07.2016 -
243 01.08.2011 TT00895/PPA Poľnohospodárske výrobné družstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00895
41 405,82 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00895 30.06.2016 0
244 01.08.2011 TN00735/PPA Peškovičová Marieta Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00735
105 050 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00735 30.06.2016 0
245 01.08.2011 KE01031/PPA AGRO EDEMI s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01031
100 000 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01031 21.07.2016 0
246 01.08.2011 Z2912024001801/PPA PARTNERS, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001801
125 762,54 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001801 12.07.2016 0
247 01.08.2011 Z2912024001501/PPA Slovryb, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001501
16 515,96 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001501 22.6.2016 0
248 01.08.2011 Z2912024001401/PPA SETA PLUS, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001401
21 981,73 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001401 26.6.2016 0
249 01.08.2011 TT01466/PPA SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ríspevku č. TT01466
79 882,64 Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ríspevku č. TT01466 24.07. 2016 0
250 02.08.2011 Dohoda č.10-2011 Orange Slovensko, a. s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení
2,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň po zverejnení 5.7.2013 akciová cena jedného kusu USB modemu je 1,00 € vrátane DPH
251 02.08.2011 Dohoda č.10-2011 Orange Slovensko, a. s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení (Dodanie dvoch kusov USB modemov na mobilné internetové pripojenie pre kontrolóro)
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň po zverejnení akciová cena jedného kusu USB modemu je 1,00 € vrátane DPH
252 02.08.2011 211/2068-0001/2010 Vojenské lesa a majetky SR - štátny podnik Zmluva o poskytnutí dotácie na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou katastrofou
3 210,62 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
253 02.08.2011 211/2068-0002/2010 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Zmluva o poskytnutí dotácie na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou katastrofou
22 711,42 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
254 02.08.2011 Dohoda č.11-2011 Orange Slovensko, a. s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení
2,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň po zverejnení 8.6.2013 akciová cena jedného kusu SMT je 1,00 € vrátane DPH
255 02.08.2011 KE00636 Obec Petrovce Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00636
92 968,85 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. KE00636 06.11.2014
256 02.08.2011 TT00721 Obec Dunajský Klátov Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00721
182 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. TT00721 18.11.2014
257 02.08.2011 ZV00323 Peter Mikloško Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00323
123 069,29 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZV00323 18.01.2015
258 02.08.2011 PR00812 Obec Lascov Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00812
158 372,26 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. PR00812 16.11.2014
259 02.08.2011 ZV00975 Obec Lúčky Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00975
99 853,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00975 20.05.2015
260 02.08.2011 KE00706 Obec Nižná Kamenica Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00706
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00706 12.1.2015 -
261 03.08.2011 PR00649 Obec Hromoš Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00649
150 121,64 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00649 28.01.2015
262 03.08.2011 2360/11/2011/PPA Vlastimila Sochorová Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2360/11
41 411,45 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku k záložnej zmluvy č. 2360/11 15.2.2016 0
263 03.08.2011 NR01436/PPA ĎURIŠ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01436
499 819,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01436 25.07. 2016 -
264 03.08.2011 NR01442/PPA ĎURIŠ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01442
499 672,97 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01442 25.07. 2016 -
265 04.08.2011 1285/PRV Marta Bystričanová Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1285/PRV
5000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 1285/PRV 2016 -
266 04.08.2011 ZV01379 PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01379
32 612,33 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZV01379 03.05.2016 -
267 04.08.2011 KE01038 Štefan Béreš a spol Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01038
91 045,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. KE01038 22.03.2016 -
268 04.08.2011 ZV01194 Štefan Bodon Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01194
7 495,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZV01194 10.03.2016 -
269 04.08.2011 NR00596 Zoltán Csikesz – FAMILY INVESTMENTS, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00596
71 167,59 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. NR00596 04.03.2015 -
270 04.08.2011 0500015/PPA Obec Tesárske Mlyňany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015
41 635,18 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 0500015 5 rokov po podpise zmluvy -
271 04.08.2011 2463/11/2011/PPA TatraKap, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2463/11
7 500,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2463/11 22.03.2016 -
272 04.08.2011 2466/11/2011/PPA Kása Ladislav Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2466/11
34 200,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2466/11 11.03.2016 0
273 04.08.2011 2477/11/2011/PPA Jozef Tánczos Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2477/11
6 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2477/11 02.05.2016 0
274 04.08.2011 2177/10/2011/PPA Gabriel László Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2177/10
98 953,01 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2177/10 19.03.2015 0
275 04.08.2011 2289/11/2011/PPA Peter Oravec Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2289/11
99 241,37 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2289/11 31.03.2015 -
276 04.08.2011 NR00295 Agro Osivo Lok, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00295
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR00295 24.2. 2014 -
277 05.08.2011 KE00724 Obec Baškovce Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00724
100 758,29 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. KE00724 18.11.2014 -
278 05.08.2011 TT01499/PPA AGRO-KREDIT, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01499
498 244,31 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01499 31.07.2016 0
279 05.08.2011 TT01087/PPA Ing. Dunár Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01087
24 475,37 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01087 31.07.2016 0
280 05.08.2011 TT01480/PPA TT- AGRO, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01480
355 750,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01480 31.07. 2016 0
281 05.08.2011 PR01341/PPA Poľnohospodárske družstvo Hranovnica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01341
76 462,83 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01341 27.07. 2016 0
282 05.08.2011 2471/11/2011/PPA A G R O Z D R O J s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2471/11
9 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2471/11 11.03.2016 0
283 05.08.2011 2504/11/2011/PPA AGRI MILUS, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2504/11
45 583,51 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2504/11 04.04.2016 0
284 05.08.2011 2420/11/2011/PPA AGRIFARM BS spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2420/11
79 375,07 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2420/11 19.05.2014 0
285 05.08.2011 2439/11/2011/PPA Jozef Chmela Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2439/11
18 712,90 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2439/11 11.03.2016 0
286 05.08.2011 2467/11/2011/PPA ÁRVA Jozef Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2467/11
27 923,94 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2467/11 25.03.2016 0
287 05.08.2011 46/11/OPRH/PPA EDEMI s.r.o. Rešica Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 46/11/OPRH
60 500,03 Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 46/11/OPRH Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 46/11/OPRH 0
288 05.08.2011 2276/11/2011/PPA Ing. Katarína Tančinová Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2276/11
100 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č. 1 k záložnej zmluve č. 2276/11 17.02.2015 0
289 08.08.2011 NR00241 Lesné družstvo Križová skala, Veľký Lipník Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00241
36 146,51 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. NR00241 02.03.2015 -
290 08.08.2011 TN00387 Obec Horné Vestenice Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00387
276 241,58 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. TN00387 29.10.2014
291 08.08.2011 KE00260 Cyril Motyka CENTRUM Motyka – Orbán Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00260
91 450,13 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. KE00260 19.04.2015 -
292 08.08.2011 PR00247 Urbárske pozemkové spoločenstvo Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00247
81 542,58 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. PR00247 27.01.2015
293 08.08.2011 2298/11/2011/PPA Marta Juhosová –MÁRTUS - RELAX Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2298/11
99 174,75 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2298/11 4.3.2016 -
294 08.08.2011 2489/11/2011/PPA Ing. Dušan Šebeň Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2489/11
67 510,11 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2489/11 24.5.2016 0
295 08.08.2011 2500/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Lovčica - Trubín Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2500/11
1 012 169,67 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2500/11 2.2.2014 -
296 08.08.2011 2377/11/2011/PPA Peter Farkaš Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2377/11
97 157,57 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2377/11 29.3.2015 0
297 08.08.2011 TT01458/PPA Poľnohodárske družstvo so sídlom v Novom Živote Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01458
498 749,81 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01458 31.07.2016
298 08.08.2011 2167/10/2011/PPA Obec Dolná Ždaňa Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2167/10
206 381,51 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku k záložnej zmluvy č. 2167/10 25.11.2014 -
299 08.08.2011 2526/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2526/11
26 721,10 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2526/11 28.3.2016 -
300 08.08.2011 TN00289/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Mestečko Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00289
1.035.982,21 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 4 k zmluve č. TN00289 31.12.2013
301 08.08.2011 ZV00857/2011/PPA Obec Malá Lehota Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00857
332.428,73 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00857 26.01.2015
302 08.08.2011 TN00016/2011/PPA Ing. Leitman Daniel - AGRODAN Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00016
1.152.620,94 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TN00016 06.04.2014
303 08.08.2011 TT00555/2011/PPA AGROPARTNER, spol. s r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00555
1 681 993,19 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. TT00555 05.03.2014
304 08.08.2011 PR01139/PPA AGROFARMA KRUŽLOVÁ, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01139
86 475,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01139 01.08.2016 -
305 09.08.2011 ZV00035 Poľnohospodárske družstvo „Bukovina“ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV00035
172 407,28 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.ZV00035 30.10.2015 -
306 09.08.2011 PR00738 Obec Gregorovce Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00738
169 641,40 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.PR00738 03.03.2015 -
307 09.08.2011 ZA00556 Obec Necpaly Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA00556
261 896,83 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.ZA00556 03.02.2015 -
308 09.08.2011 Dohoda č.12-2011 Orange Slovensko, a. s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení
2,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň po zverejnení 20.7.2013 akciová cena jedného kusu MT je 1,00 € vrátane DPH
309 09.08.2011 Dohoda č.12-2011 Orange Slovensko, a. s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení
Pôdohospodárska platobná agentúra akciová cena jedného kusu MT je 1,00 € vrátane DPH
310 09.08.2011 PR00111 Mestské lesy, s.r.o. Poprad Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00111
644 515,26 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.2 k zmluve č. PR00111 23.04.2014
311 09.08.2011 PR00251 Mestské lesy, s.r.o. Poprad Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00251
38 888,17 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. PR00251 02.03.2015
312 10.08.2011 NR00891 Obec Vieska nad Žitavou Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00891
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR00891 29.10. 2015 -
313 10.08.2011 2204/11 Zuzana Jandová Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2204/11
99 581,75 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2204/11 15.02.2015 -
314 11.08.2011 2584/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tematín v Modrovke družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2584/11
171 998,43 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2584/11 30.10.2013 0
315 11.08.2011 2492/11/2011/PPA AMAZONIT s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2492/11
7 445,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2492/11 27.4.2016 0
316 11.08.2011 2495/11/2011/PPA Roľnícke družstvo Bzovík Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2495/11
971 654,80 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2495/11 19.11.2014 0
317 11.08.2011 1678/11 KOOCHOV spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1678/11
183 797,92 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1678/11 02.06.2014
318 11.08.2011 2584/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tematín v Modrovke družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2584/11
171 998,43 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2584/11 30.10.2013 0
319 11.08.2011 1241/PRV Vendelín Maťokár Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1241/PRV
5 000 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 1241/PRV Päť rokov od implementácie projektu
320 11.08.2011 ZA00748 Vendelín Maťokár Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00748
1 279,16 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZA00748 13.05.2016
321 11.08.2011 ZA00813 Vendelín Maťokár Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00813
7 999, 80 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZA00813 22.02.2016
322 11.08.2011 PR01235 LaTerra, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01235
13 200,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. PR01235 18.03.2016
323 11.08.2011 2704/11/2011/PPA Ing. Kristián Vida Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2704/11
88 989,11 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2704/11 22.02.2015
324 11.08.2011 4-2011 Orange Slovensko, a. s. Dodatok k zmluve o pripojení
1,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň po zverejnení 1.8.2013 akciová cena jedného kusu USB modemu je 1,00 € vrátane DPH
325 12.08.2011 ZA00050 LKV, spol. s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA00050
74 039,03 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.ZA00050 03.09.2013
326 12.08.2011 KE00915 Včelárstvo Dorák - Doráková . Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00915
3870,91 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE00915 9.8.2016
327 12.08.2011 0996/PRV OVISFARMA, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.0996/PRV
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.0996/PRV
328 12.08.2011 ZV01530 BARANČIA, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01530
461 731,25 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01530 8.8.2016 -
329 12.08.2011 ZV01621/PPA AGRO RÁTKA s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01621
499 790,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01621 03.08. 2016 -
330 15.08.2011 NR01426/PPA Ing. Petrovič Milan Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01426
212 188,65 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01426 31.07.2016 -
331 15.08.2011 ZV01621/PPA AGRO RÁTKA s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01621
499 790,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01621 03.08. 2016 0
332 15.08.2011 Dohoda č. 01/2008 VÚPOP Dodatok č. 5 k Dohode o delegovaní činností č. 01/2008 uzatvorenej dňa 27.2.2008
268 042,68 po dni jeho zverejnenia počas trvania Dohody
333 15.08.2011 KE01082/PPA AGROCENT s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01082
7 437,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01082 10.08.2016 0
334 15.08.2011 PR01162/PPA ČAČOVÁ ANGELA Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01162
77 876,01 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01162 05.08.2016 0
335 15.08.2011 TT01146 Združenie SHR Václav Velebný a Branislav Velebný Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01146
69 002,24 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 28.7.2016
336 15.08.2011 ZV01141 Martin Pribola Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01141
87 839,10 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 28.7.2016
337 15.08.2011 PR01272 AGRO BREKOV s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01272
100 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 20.7.2016 -
338 15.08.2011 TT01477 AGROBOLEJŠIK, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01477
17 195,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 19.7.2016 -
339 15.08.2011 TT01482 AgroEnergo, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01482
499 975,38 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 24.7.2016 -
340 15.08.2011 ZV01572 Agrofarma Dianiška s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01572
18 775,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 18.7.2016 -
341 15.08.2011 PR01321 Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01321
546 284,61 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 26.7.2016 -
342 15.08.2011 PR01289 AGROMON s.r.o. Krásny Brod Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01289
99 498,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 31.7.2016 -
343 15.08.2011 BA00369 Karpatské združenie vidieckeho cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. BA00369
68 100,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 31.7.2016 -
344 15.08.2011 KE00138 Východoslovenské združenie vidieckeho cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00138
79 343,42 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 28.7.2011 -
345 15.08.2011 TN00285 Považský spolok vidieckeho cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00285
77 683,72 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 4.8.2016 -
346 15.08.2011 1376/PRV Jozef Žori Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1376/PRV
5 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 1376/PRV Päť rokov od implementácie projektu
347 15.08.2011 2028/10 Martin Chorogwicki – SPORT ACADEMY Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2028/10
95 737,12 Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2028/10 24.03.2015
348 15.08.2011 PR00901 Obec Stráňany Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00901
59 232,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. PR00901 31.03.2015
349 15.08.2011 TT00250 RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00250
816 752,24 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. TT00250 16.12.2013
350 16.08.2011 KE00079 Renomé, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KE00079
181 548,48 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.KE00079 12.07.2014
351 16.08.2011 46/11/2011/OPRH Ryboprodukt s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 46/11/2011/OPRH
210 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 46/11/2011/OPRH 29.09.2015 0
352 16.08.2011 0900009 OZ Mikroregión RADOŠINKA Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0900009
2 501 500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 5 k zmluve č. 0900009 19.11.2014 0
353 16.08.2011 0700006 Obec Veľká Mača Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0700006
75 627,65 Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0700006 30.11.2015 0
354 16.08.2011 0700007 Obec Veľká Mača Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0700007
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0700007 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. 0700007 30.11.2015 0
355 16.08.2011 216/1770-0001/2010 Anna Argalášová ARNIKA Zmluva o poskytnutí dotácie na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou katastrofou
24 114,02 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
356 16.08.2011 2701/11/2011/PPA ZÁPRAŽNÝ Juraj Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2701/11
15 678,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2701/11 24.03.2016 0
357 17.08.2011 2527/11/2011/PPA Ranč Lhota, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2527/11
1 190 043,27 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2527/11 22.12.2014 0
358 17.08.2011 2586/11/2011/PPA TATRAKON spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2586/11
736 810,58 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2586/11 3.9.2014 0
359 17.08.2011 2481/11/2011/PPA WALKER, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2481/11
744 751,37 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2481/11 15.10.2013 0
360 17.08.2011 2542/11/2011/PPA Ing. Pavel Dömötör Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2542/11
71 130,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2542/11 21.3.2016 0
361 17.08.2011 ZV00782/2011/PPA Pomoc vidieku – záujmové združenie občanov Dodatok č.13 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00782
66 807,22 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00782 15.05.2015
362 17.08.2011 NR00580/2011/PPA LESPOL, spol. s r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00580
115 578,12 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. NR00580 21.12.2014
363 17.08.2011 NR00760/2011/PPA Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00760
60 587,94 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. NR00760 09.09.2014
364 17.08.2011 PR00386/2011/PPA JAGER SLOVAKIA, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00386
77.206,98 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00386 12.12.2013
365 18.08.2011 KE00246 Poľnohospodárske družstvo v Roštári Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KE00246
9 135 717,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.KE00246 29.12.2013 -
366 18.08.2011 ZV00085 Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00085
538 788,12 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.ZV00085 01.02.2014
367 18.08.2011 ZV00420 Ing. Vladimír Boroš - SHR Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00420
7784762,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č.ZV00420 09.12.2013
368 18.08.2011 ZA00963/PPA Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00963
493 200,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00963 24.07.2016 0
369 18.08.2011 ZV01543/PPA Agrobell s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01543
55 134,54 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01543 21.07.2016 0
370 19.08.2011 PR01299/PPA Stanislav S K A S K O Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01299
15 420,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01299 31.07.2016 0
371 19.08.2011 PR01216/PPA Vincent Ferek Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01216
25 088,33 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01216 02.08.2016 -
372 19.08.2011 TN00721/PPA Rastislav Trebatický, Ing. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00721
232 922,23 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00721 01.08.2016 -
373 19.08.2011 PR01133/PPA Anna Žáková - SHR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01133
37 630,45 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01133 10.08.2016 -
374 19.08.2011 NR01493/PPA Víno Ondrejmiška Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01493
430 348,36 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01493 01.08.2016 -
375 22.08.2011 PR01334/PPA AKRON, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01334
480 429,68 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01334 16.8.2016 0
376 22.08.2011 ZV01542/PPA PD Pliešovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01542
49 728,99 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01542 12.8.2016 0
377 22.08.2011 ZV01558/PPA AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01558
484 148,67 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č.ZV01558 10.08.2016 0
378 22.08.2011 0800009 Andrea Bugár - NEST Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0800009
24 995,64 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 0800009 26.4.2015 -
379 22.08.2011 ZA00397 Tatranský spolok na podporu cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00397
79 044,67 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 9.8.2016 -
380 22.08.2011 ZV00308 Henrich Hajnák Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
37 343,15 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 7.8.2016 -
381 22.08.2011 TT00182 Hontianske výrobné družstvo Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00182
1 008 010,71 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č.TT00182 22.02.2014 -
382 22.08.2011 KE01205/PPA František Oravec Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01205
499 334,81 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01205 14.08.2016 -
383 22.08.2011 TN00328 Ing. Elena Kučírková Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00328
99 911,98 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.TN00328 25.08.2016
384 22.08.2011 KE01206/PPA AKRON a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01206
480 412,40 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01206 14.08.2016 -
385 22.08.2011 ZV01539/PPA Agrár LAND s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01539
306 786,94 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01539 10.08.2016 -
386 22.08.2011 KE00139/PPA Prosperita vidieckeho cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00139
77 683,72 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00139 01.08.2016 -
387 22.08.2011 PR00399/PPA Zemplínske združenie vidieckeho cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00399
79 343,42 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00399 28.07.2016 -
388 22.08.2011 ZA00396/PPA Oravské združenie cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00396
77 683,72 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00396 09.08.2016 -
389 22.08.2011 ZV00437/PPA Pohronské združenie vidieckeho cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00437
79 343,42 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00437 04.08.2016 -
390 23.08.2011 2502/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo KLAS Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2502/11
69 096,46 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2502/11 25.3.2016 0
391 23.08.2011 2499/11/2011/PPA KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2499/11
79 998,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2499/11 21.3.2016 0
392 23.08.2011 2699/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Bobot - Horňany Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2699/11
53 326,03 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2699/11 28.3.2016 0
393 23.08.2011 2543/11/2011/PPA Spoločné roľnícke družstvo Nenince Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2543/11
310 186,21 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2543/11 19.9.2013 0
394 23.08.2011 2652/11/2011/PPA Spoločné roľnícke družstvo Nenince Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2652/11
310 186,21 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2652/11 19.9.2013 0
395 23.08.2011 2498/11/2011/PPA Ing. Jozef Mikuš Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2498/11
76 208,68 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2498/11 29.3.2016 0
396 23.08.2011 2509/11/2011/PPA Silvia Pápaiová Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2509/11
24 467,70 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2509/11 31.03.2015 0
397 23.08.2011 2472/11/2011/PPA Ing. Ladislav Trnovec Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2472/11
5 984,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2472/11 08.03.2016 0
398 23.08.2011 2476/11/2011/PPA Katarína Filadelfiová Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2476/11
28 289,13 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2476/11 06.04.2016 0
399 23.08.2011 2511/11/2011/PPA František Szaxon Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2511/11
97 567,15 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2511/11 29.03.2016 0
400 25.08.2011 TN00038/2011/PPA HÔRKA, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00038
291 081,86 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00038 25.02.2014 -
401 25.08.2011 4500005/PPA Obec Bertotovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4500005
97 442,76 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4500005 5 rokov po podpise zmluvy
402 25.08.2011 4500004/PPA Obec Hermanovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4500004
25 173,31 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4500004 5 rokov po podpise zmluvy
403 25.08.2011 4500009/PPA Obec Jarovnice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4500009
127 273,70 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4500009 5 rokov po podpise zmluvy
404 25.08.2011 4500001/PPA Obec Lažany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4500001
129 234,17 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4500001 5 rokov po podpise zmluvy
405 25.08.2011 4500002/PPA Obec Lipovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4500002
98 654,24 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4500002 5 rokov po podpise zmluvy
406 25.08.2011 4500003/PPA Obec Šindliar Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4500003
50 845,90 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4500003 5 rokov po podpise zmluvy
407 25.08.2011 4500006/PPA Obec Bertotovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4500006
31 856,20 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4500006 5 rokov po podpise zmluvy
408 25.08.2011 4500008/PPA Obec Uzovské Pekľany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4500008
117 497,02 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4500008 5 rokov po podpise zmluvy
409 25.08.2011 4500007/PPA Obec Uzovský Šalgov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4500007
93 789,81 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4500007 5 rokov po podpise zmluvy
410 25.08.2011 ZV00471 Mária Molnárová Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00471 02.07. 2015
411 25.08.2011 8100018/PPA Obec Malá Tŕňa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100018
31 911,76 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100018 5 rokov po podpise zmluvy
412 25.08.2011 8100010/PPA Obec Bara Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100010
35 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100010 5 rokov po podpise zmluvy -
413 25.08.2011 8100009/PPA Obec Novosad Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100009
34 656,62 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100009 5 rokov po podpise zmluvy
414 25.08.2011 8100003/PPA Obec Sirník Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100003
35 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100003 5 rokov po podpise zmluvy
415 25.08.2011 8100016/PPA Obec Borša Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100016
34 709,35 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100016 5 rokov po podpise zmluvy -
416 25.08.2011 8100014/PPA Obec Slovenské Nové Mesto Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100014
35 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100014 5 rokov po podpise zmluvy
417 25.08.2011 8100013/PPA Obec Cejkov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100013
34 252,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100013 5 rokov po podpise zmluvy -
418 25.08.2011 8100017/PPA Obec Veľká Tŕňa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100017
35 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100017 5 rokov po podpise zmluvy
419 25.08.2011 8100012/PPA Obec Zemplínske Hradište Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100012
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100012 5 rokov po podpise zmluvy
420 25.08.2011 8100001/PPA Obec Zemplínske Jastrabie Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100001
35 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100001 5 rokov po podpise zmluvy
421 25.08.2011 8100015/PPA Obec Čerhov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100015
35 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100015 5 rokov po podpise zmluvy -
422 25.08.2011 8100002/PPA Obec Hraň Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100002
34 875,11 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100002 5 rokov po podpise zmluvy -
423 25.08.2011 8100004/PPA Obec Hrčeľ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100004
35 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100004 5 rokov po podpise zmluvy -
424 25.08.2011 8100005/PPA Obec Kašov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100005
35 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100005 5 rokov po podpise zmluvy -
425 25.08.2011 8100007/PPA Obec Kysta Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100007
29 454,43 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100007 5 rokov po podpise zmluvy -
426 25.08.2011 8100006/PPA Obec Ladmovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100006
35 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100006 5 rokov po podpise zmluvy -
427 26.08.2011 8100008/PPA Obec Zemplínsky Branč Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100008
34 998,71 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100008 5 rokov po podpise zmluvy
428 26.08.2011 Z2912024001201/PPA RYBA Košice spol. s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001201
499 500,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001201 12.6.2016 -
429 26.08.2011 42/11/OPRH/PPA RYBÁRSTVO KLÁŠTOR, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí záložného práva k nehnuteľným veciam č. 42/11/OPRH
66 328,87 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí záložného práva k nehnuteľným veciam č. 42/11/OPRH 11.10.2014 -
430 26.08.2011 Z2912024001301/PPA RYBA Košice spol. s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001301
500 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001301 12.6.2016 -
431 26.08.2011 43/11/OPRH/PPA RYBÁRSTVO KLÁŠTOR, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí záložného práva k nehnuteľným veciam č. 43/11/OPRH
66 328,87 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí záložného práva k nehnuteľným veciam č. 43/11/OPRH 11.10.2014 -
432 26.08.2011 5300002/PPA Obec Belá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300002
77 058,23 Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300002 5 rokov po podpise zmluvy
433 26.08.2011 5300009/PPA Obec Nededza Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300009
77 053,87 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300009 5 rokov po podpise zmluvy -
434 26.08.2011 5300016/PPA Obec Dolná Tižina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300016
77 058,45 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300016 5 rokov po podpise zmluvy
435 26.08.2011 5300014/PPA Obec Nezbudská Lúčka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300014
77 057,08 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300014 5 rokov po podpise zmluvy -
436 26.08.2011 5300011/PPA Obec Gbeľany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300011
76 972,83 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300011 5 rokov po podpise zmluvy
437 26.08.2011 5300006/PPA Obec Stráňavy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300006
77 058,61 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300006 5 rokov po podpise zmluvy -
438 26.08.2011 5300015/PPA Obec Kotrčiná Lúčka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300015
77 058,32 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300015 5 rokov po podpise zmluvy
439 26.08.2011 5300010/PPA Obec Krasňany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300010
77 057,13 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300010 5 rokov po podpise zmluvy
440 26.08.2011 5300012/PPA Obec Stráža Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300012
77 058,16 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300012 5 rokov po podpise zmluvy -
441 26.08.2011 5300013/PPA Obec Lutiše Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300013
77 058,82 Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300013 5 rokov po podpise zmluvy Pôdohospodárska platobná agentúra
442 26.08.2011 5300003/PPA Obec Lysica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300003
77 058,44 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300003 5 rokov po podpise zmluvy
443 26.08.2011 5300017/PPA Obec Mojš Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300017
41 037,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300017 5 rokov po podpise zmluvy
444 26.08.2011 5300001/PPA Obec Strečno Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300001
77 052,05 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300001 5 rokov po podpise zmluvy -
445 26.08.2011 5300004/PPA Obec Terchová Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300004
77 058,41 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300004 5 rokov po podpise zmluvy -
446 26.08.2011 5300007/PPA Obec Varín Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300007
77 051,84 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300007 5 rokov po podpise zmluvy -
447 26.08.2011 5300005/PPA Obec Zázrivá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300005
77 058,52 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300005 5 rokov po podpise zmluvy
448 26.08.2011 ZV01577 Roľnícke družstvo Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01577
74 153,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV01577 17.05.2014 -
449 30.08.2011 TT01489 RUPOS,s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01489
1 500 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT01489 13.05.2014 -
450 30.08.2011 TN00656 Ing. Martin Vajčner Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00656
3218,09 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00656 11.8.2016 -
451 30.08.2011 KE01155/PPA MAJOVSKÝ Juraj Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01155
MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01155 21.08. 2016 -
452 30.08.2011 PR01342/PPA ORAGRO-V, s. r. o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01342
200 880,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01342 17.08. 2016 -
453 30.08.2011 PR00938/PPA AGROGASTRO, s. r. o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00938
2 500,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR00938 04.08. 2016 -
454 31.08.2011 PO00033 BIMPEX, s.r.o. Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PO00033
1 612 988,60 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.2 k zmluve č. PO00033 20.10.2013 -
455 31.08.2011 2585/11/2011/PPA Ing. Ján Czikó Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2585/11
7 495,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2585/11 01.06.2016 0
456 31.08.2011 PR00874 Obec Vagrinec Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00874
34 996,73 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.2 k zmluve č. PR00874 Päť rokov od vydania rozhodnutia
457 31.08.2011 ZV00948 Obec Hiadeľ Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00948
26 572,65 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZV00948 18.02.2015
458 02.09.2011 2745/11/2011/PPA Michalko Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2745/11
134 188,29 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2745/11 09.06.2016 0
459 05.09.2011 TT01456 Pivnica Radošina, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01456
493 767,22 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. TT01456 10.06.2016 -
460 05.09.2011 NR01437 VVD – Vinohradnícko vinárske dužstvo Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01437
487 081,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. NR01437 10.06.2016 -
461 05.09.2011 ZA00126 Poľnohospodárske družstvo Važec Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00126
955 313,46 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZA00126 20.05.2014 -
462 05.09.2011 TT00362 Poľnohospodárske družstvo Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00362
1 500,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. TT00362 17.02.2015 -
463 05.09.2011 ZV01452 Agrodružstvo Španie Pole Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01452
99 700,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZV01452 24.02.2016 -
464 05.09.2011 ZA00847 Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00847
635 084,15 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZA00847 19.05.2015 -
465 05.09.2011 ZV01309 BONUM Agro, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01309
119 892,60 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZV01309 25.02.2016 -
466 05.09.2011 TT00360 Ost-West-Fruit, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00360
1 500,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. TT00360 17.02.2015 -
467 05.09.2011 2741/11/2011/PPA McCarter, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2742/11
126 905,43 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2742/11 23.11.2013 -
468 05.09.2011 NR00915 Poľnohospodárske družstvo Jarok Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00915
1 440,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR00915 10.02.2015 -
469 05.09.2011 PR00361 EKO-BIO s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00361
4 377 002,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00361 20.12.2013 -
470 05.09.2011 KE00715 Obec Jenkovce Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00715
212 594,87 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00715 24.02.2015 -
471 05.09.2011 1600002 Obec Čerenčany Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1600002
55 126,81 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 1600002 27.10.2015 -
472 05.09.2011 2400003 Obec Čeľadince Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2400003
47 576,70 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 2400003 27.10.2015 -
473 05.09.2011 2741/11/2011/PPA McCarter, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2741/11
2 657 330,51 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2741/11 06.11.2013 -
474 05.09.2011 1681/10/2011/PPA McCarter, a.s. Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1681/10
2 657 330,51 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 06.11.2013 -
475 05.09.2011 ZA00487 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Žilina Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00487
57 573,71 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. ZA00487 28.09.2014 -
476 05.09.2011 TT00123 Roľnícke družstvo Častkov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00123
8 074 051,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00123 26.11.2013 -
477 05.09.2011 NR00799 Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00799
69 879,28 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. NR00799 07.09.2014 -
478 06.09.2011 TN00624 MBL, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00624
39 975,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 23.8.2016 -
479 06.09.2011 TT01478/PPA EUROAGRO SENICA s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT01478
1 499 938,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01478 04.09.2016 -
480 06.09.2011 2556/11/2011/PPA Peter Mikloško Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2556/11
123 069,29 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2556/11 25.1.2015 -
481 06.09.2011 ZV01611/PPA AGROPEX s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01611
499 569,33 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01611 06.09.2016 -
482 06.09.2011 2678/11/2011/PPA CHOVPOL - Kanát Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2678/11
8 940,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2678/11 16.03.2016 -
483 06.09.2011 Z2912014003501/PPA ATAI, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014003501
33 105,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014003501 21.8.2016 -
484 06.09.2011 Z2912014003901/PPA Janský Pavol Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014003901
40 119,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014003901 17.8.2016 -
485 06.09.2011 Z2912014003701/PPA KOLTER s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014003701
18 682,47 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014003701 21.8.2016 -
486 06.09.2011 Z2912014003801/PPA RYBÁRSTVO – Požehy, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014003801
60 430,60 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014003801 22.8.2016 -
487 06.09.2011 PR01305/PPA AGROVÝROBA s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01305
33 159,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01305 17.8.2016 -
488 07.09.2011 2572/11/2011/PPA AGRO ART, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2572/11
492 409,72 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2572/11 8.7.2015 -
489 07.09.2011 2700/11/2011/PPA VVD – Vinohradnícko vinárske družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2700/11
9 368,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2700/11 3.12.2015 -
490 07.09.2011 2490/11/2011/PPA Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2490/11
14 212,49 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2490/11 15.3.2016 -
491 07.09.2011 2486/11/2011/PPA SHR Peter Hatala Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2486/11
36 936,70 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2486/11 9.3.2011 -
492 07.09.2011 NR01082/PPA DADATRANS s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01082
100 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01082 15.08.2016 -
493 07.09.2011 PR00708 Obec Komárany Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00708
147 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00708 16.06.2013 -
494 07.09.2011 NR00351 Poľnohospodárske družstvo Sokolce Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NR00351
920 967,17 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č.NR00351 29.12.2013 -
495 08.09.2011 TN00369 Obec Nitrianske Sučany Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN00369
375 318,36 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TN00369 05.11.2014 -
496 08.09.2011 NR01478/PPA RÓZSA Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01478
339 631,18 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01478 02.08.2016 -
497 08.09.2011 29/2009/241/2009-240 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 k Zmluve č. 29/2009/241/2009-240-Z zo dňa 31. 12. 2008 o výpožičke nebytových priestorov
0,- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra 7.9.2011 31.12.2013 -
498 08.09.2011 NR00148 Agroinštitút Nitra, štátny podnik Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00148
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR00148 8.12.2013 -
499 08.09.2011 2553/11/2011/PPA AGROEM Rokytov, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2553/11
76 874,58 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2553/11 24.5.2016 -
500 08.09.2011 2334/11/2011/PPA CZAJLIK RANCH Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2334/11
499 013,01 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2334/11 08.07.2015 =
501 08.09.2011 2576/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo “ Bukovina“ Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2576/11
346 877,28 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2576/11 31.10.2013 -
502 08.09.2011 2335/11/2011/PPA CZAJLIK RANCH Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2335/11
478 930,56 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2335/11 08.07.2015 -
503 08.09.2011 2743/11/2011/PPA Ing. Ján Miške Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2743/11
18 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2743/11 23.03.2016 -
504 09.09.2011 Z2912014004001/PPA SÁBA s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014004001
143 243,56 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014004001 16.08.2016 -
505 09.09.2011 Z2912014003401/PPA SETA PLUS s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014003401
24 108,05 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014003401 04.09.2016 -
506 09.09.2011 Z2912014004501/PPA Rybník Výtoky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014004501
189 972,33 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014004501 04.09.2016 -
507 09.09.2011 Z2915014000401 Ministerstvo financí Slovenskej republiky Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2915014000401
100 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. Z2915014000401 16.10.2014 -
508 09.09.2011 TT00116/2011/PPA McCarter, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00116
126 905,43 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TT00116 24.11.2013 -
509 09.09.2011 PR00825/2011/PPA Obec Kurimany Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00825
97 640,86 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00825 27.01.2015 -
510 12.09.2011 ZV01593/PPA AGROJAS Látky s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01593
47 530,54 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01593 04.09.2016 -
511 12.09.2011 PR01309/PPA AGROFYT, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01309
47 530,54 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01309 21.08.2016 -
512 12.09.2011 PR01357/PPA AGROTECH – SK, spol s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01357
34 250,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01357 21.08.2016 -
513 12.09.2011 ZA00958/PPA Odrobiňáková Ľubomíra r. Sirová Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00958
199 791,04 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00958 14.08.2016 -
514 12.09.2011 TN00186 Janek, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00186
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TN00186 31.12. 2013 -
515 12.09.2011 KE00296 Ferdi – rancs s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00296
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. KE00296 31.12. 2013 -
516 12.09.2011 TT00252 MM+J, s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00252
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00252 Deň nasledujúci po zverejnení Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00252 -
517 12.09.2011 Z2912014003601/PPA Veľká ryba Levice s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014003601
386 232,35 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014003601 24.08.2016 -
518 12.09.2011 Z2912014004301/PPA RYBÁRSTVO – Požehy, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014004301
33 837,90 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014004301 05.09.2016 -
519 13.09.2011 PR01324/PPA AGROKONDOR s. r. o. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01324
500 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. PR01324 06.09. 2016 -
520 13.09.2011 KE00540 AGROVES s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00540
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00540 20.5. 2014 -
521 13.09.2011 2744/11/2011/PPA Hrubovský Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2744/11
522 079,93 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2744/11 09.12.2013 -
522 13.09.2011 404/1191-0001/2011 OLD HEROLD, s.r.o. Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
3 320,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra -
523 13.09.2011 TT00850 JS Akademia, n.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00850
69 314,88 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. TT00850 21.01.2015 -
524 13.09.2011 TT00851 JS Akademia, n.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00851
69 749,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. TT00851 21.01.2015 -
525 13.09.2011 4700003/PPA Obec Dulov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4700003
48 939,39 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4700003 5 rokov po podpise zmluvy -
526 13.09.2011 4700005/PPA Obec Skalka nad Váhom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4700005
62 827,84 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4700005 5 rokov po podpise zmluvy -
527 13.09.2011 5700007/PPA Obec Blažice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700007
34 730,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700007 5 rokov po podpise zmluvy -
528 13.09.2011 5700005/PPA Obec Geča Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700005
16 636,92 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700005 5 rokov po podpise zmluvy -
529 13.09.2011 5700009/PPA Obec Haniska Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700009
40 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700009 5 rokov po podpise zmluvy -
530 13.09.2011 5700014/PPA Obec Bohdanovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700014
22 393,70 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700014 5 rokov po podpise zmluvy -
531 13.09.2011 5700016/PPA Obec Kalša Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700016
38 478,12 EUR MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700016 5 rokov po podpise zmluvy -
532 13.09.2011 5700002/PPA Obec Kokšov-Bakša Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700002
39 098,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700002 5 rokov po podpise zmluvy -
533 13.09.2011 5700008/PPA Obec Nižná Hutka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700008
32 786,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700008 5 rokov po podpise zmluvy -
534 13.09.2011 5700011/PPA Obec Košická Polianka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700011
18 436,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700011 5 rokov po podpise zmluvy -
535 13.09.2011 5700015/PPA Obec Nižný Čaj Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700015
32 583,35 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700015 5 rokov po podpise zmluvy -
536 13.09.2011 5700004/PPA Obec Slančík Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700004
34 730,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700004 5 rokov po podpise zmluvy -
537 13.09.2011 5700010/PPA Obec Nový Salaš Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700010
32 188,55 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700010 5 rokov po podpise zmluvy -
538 13.09.2011 5700006/PPA Obec Slanská Huta Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700006
34 730,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700006 5 rokov po podpise zmluvy -
539 13.09.2011 5700001/PPA Obec Ruskov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700001
34 730,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700001 5 rokov po podpise zmluvy -
540 13.09.2011 5700012/PPA Obec Sokoľany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700012
39 299,76 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700012 5 rokov po podpise zmluvy -
541 13.09.2011 5700013/PPA Obec Vyšná Myšľa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700013
34 730,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700013 5 rokov po podpise zmluvy -
542 13.09.2011 5700017/PPA Obec Trstené pri Hornáde Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700017
10 581,25 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700017 5 rokov po podpise zmluvy -
543 13.09.2011 5700003/PPA Obec Vyšný Čaj Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700003
40 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700003 5 rokov po podpise zmluvy -
544 13.09.2011 5700018/PPA Obec Valaliky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 57000178
39 996,51 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700018 5 rokov po podpise zmluvy -
545 13.09.2011 5700019/PPA Obec Ždaňa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700019
38 853,95 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700019 5 rokov po podpise zmluvy -
546 13.09.2011 4700001/PPA Obec Bolešov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4700001
44 213,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4700001 5 rokov po podpise zmluvy -
547 13.09.2011 4700004/PPA Obec Červený Kameň Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4700004
74 550,25 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4700004 5 rokov po podpise zmluvy -
548 13.09.2011 4700002/PPA Obec Slavnica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4700002
74 664,24 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4700002 5 rokov po podpise zmluvy -
549 14.09.2011 TT01094 Dömötör Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01094
27 657,20 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 14.8.2016 -
550 14.09.2011 406/323-1/2011 NOVOFRUCT SK, s.r.o. Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
7 943,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra -
551 14.09.2011 2544/11/2011/PPA Ing. Rodert Kovacs Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2544/11
79 840,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2544/11 27.4.2016 -
552 14.09.2011 2555/11/2011/PPA Ing. Milan Horný Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2555/11
65 242,34 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2555/11 17.3.2016 -
553 14.09.2011 2583/11/2011/PPA Roľnícke družstvo Liptovska Kokava Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2583/11
38 625,23 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2583/11 7.6.2016 -
554 19.09.2011 0400011 Obec Poľanovce Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400011
17 433,99 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 0400011 27.10.2015 -
555 19.09.2011 2400015 Obec Nitrianska Streda Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2400015
57 573,37 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 2400015 26.4.2016 -
556 19.09.2011 PR00986 Urbárska spoločnosť, pozem. spol. Veľká Franková Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00986
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR00986 8.9.2016 -
557 19.09.2011 KE00841 Šomo, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00841
29 999,53 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. KE00841 15.03.2016 -
558 19.09.2011 2544/11/2011/PPA Ing. Rodert Kovacs Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2544/11
79 840,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2544/11 27.4.2016 -
559 19.09.2011 5800001/PPA Obec Štós Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800001
34 999,32 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800001 5 rokov po podpise zmluvy -
560 19.09.2011 5800002/PPA Obec Štós Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800002
12 280,74 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800002 5 rokov po podpise zmluvy -
561 19.09.2011 5800003/PPA Obec Hýľov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800003
34 999,32 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800003 5 rokov po podpise zmluvy -
562 19.09.2011 5800004/PPA Obec Hýľov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800004
11 056,20 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800004 5 rokov po podpise zmluvy -
563 19.09.2011 5800005/PPA Obec Rudník Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800005
34 999,32 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800005 5 rokov po podpise zmluvy -
564 19.09.2011 5800006/PPA Obec Rudník Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800006
18 665,45 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800006 5 rokov po podpise zmluvy -
565 19.09.2011 5800019/PPA Obec Zlatá Idka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800019
28 716,81 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800019 5 rokov po podpise zmluvy -
566 19.09.2011 5800020/PPA Obec Zlatá Idka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800020
19 118,80 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800020 5 rokov po podpise zmluvy -
567 19.09.2011 5800027/PPA Obec Malá Ida Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800027
18 415,45 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800027 5 rokov po podpise zmluvy -
568 19.09.2011 5800028/PPA Obec Malá Ida Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800028
34 610,31 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800028 5 rokov po podpise zmluvy -
569 19.09.2011 KE00740 Obec Čierne Pole Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00740
129 997,57 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. KE00740 16.02.2015 -
570 19.09.2011 TT01482 AgroEnergo, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01482
499 975,38 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. TT01482 24.07.2016 -
571 19.09.2011 KE00056 AGRO – MOLD, akciová spoločnosť Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00056
1 500,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.KE00056 11.02.2015 -
572 19.09.2011 KE00802 SPOLOČNOSŤ URBARIALISTOV A KOMPOSESORÁT, pozem. spol. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00802
123 256,26 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 12.9.2016 -
573 19.09.2011 KE00786 Združenie vlastníkov lesných, poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch Hrhov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00786
413 961,14 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 11.9.2016 -
574 19.09.2011 ZV00222 Marián Ďurica Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. V00222
163 109,14 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00222 23.02.2014 -
575 19.09.2011 ZA00485 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Žilina Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00485
3 489,10 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZA00485 28.09.2014 -
576 19.09.2011 Z2912024003101/PPA Viliam Dudej - DUHÁK Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024003101
412 747,98 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024003101 07.9.2016 -
577 19.09.2011 Z2912024004701/PPA Dušan Reľovský Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024004701
87 947,48 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024004701 13.9.2016 -
578 19.09.2011 ZV00111 Poľnohospodárske družstvo Sebedín- Bečov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00111
124 533,37 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00111 23.09.2013 -
579 19.09.2011 Z2912024005001/PPA Miroslav Šlenc Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024005001
19 144,59 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024005001 11.9.2016 -
580 19.09.2011 Z2912024004101/PPA DONA, s.r.o. Veľké Revištia Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024004101
186 746,46 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024004101 12.9.2016 -
581 19.09.2011 Z2912024003201/PPA REALFIN, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024003201
419 834,78 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024003201 12.9.2016 -
582 19.09.2011 Z2912024002901/PPA AGROFARMA BUDMERICE s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024002901
172 255 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024002901 13.9.2016 -
583 19.09.2011 Z2912024003001/PPA MATERIK spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024003001
419 689,20 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024003001 13.9.2016 -
584 19.09.2011 Z2912024004801/PPA Slovryb, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024004801
42 997,37 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024004801 12.9.2016 -
585 19.09.2011 Z2912024004201/PPA Slovryb, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024004201
45 551,03 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024004201 12.9.2016 -
586 19.09.2011 2766/11/2011/PPA Mlyn Sládkovičovo, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2766/11
2 803 411,23 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2766/11 04.09.2013 -
587 19.09.2011 2767/11/2011/PPA Mlyn Sládkovičovo, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2767/11
2 803 411,23 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2767/11 04.09.2013 -
588 19.09.2011 TN00699 AGROMA s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00699
500 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00699 29.06.2016 -
589 19.09.2011 0400002 Obec Nemešany Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400002
8 565,95 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 0400002 27.10.2015 -
590 19.09.2011 2700002 Obec Klasov Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2800002
78 802,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.2 k zmluve č. 2800002 30.11.2015 -
591 19.09.2011 2700003 Mesto Stará Turá Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700003
51 373,41 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 2700003 28.10.2015 -
592 19.09.2011 2800008 Obec Dolné Obdokovce Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2800008
78 808,15 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. 2800008 30.11.2015 -
593 19.09.2011 ZV01106/PPA LES KORP, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01106
504 977,46 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01106 13.09.2016 -
594 19.09.2011 ZA00921/PPA Mgr. Branislav Hornung Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00921
540 496,32 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00921 12.09.2016 -
595 19.09.2011 ZA00835/PPA Lesy Krásna Hôrka, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00835
98 489,36 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00835 11.09.2016 -
596 20.09.2011 TN00740 MBL, spol.s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00740
499 870,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 19.9.2016 -
597 20.09.2011 TN00739 Slavomír Magál SHR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00739
499 993,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00739 19.9.2016 -
598 20.09.2011 2624/11/2011/PPA AGRONATUR, s.r.o.. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2624/11
98 500,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2624/11 10.3.2016 -
599 20.09.2011 8000006/PPA Obec Veľká Paka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000006
134 345,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8000006 5 rokov po podpise zmluvy -
600 20.09.2011 2656/11/2011/PPA Vinohrady Jasová, s.r.o.. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2656/11
96 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2656/11 15.3.2016 -
601 20.09.2011 2779/11/2011/PPA Asparagus, spol. s.r.o.. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2779/11
99 887,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2779/11 11.3.2016 -
602 20.09.2011 8000004/PPA Obec Holice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000004
219 724,30 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8000004 5 rokov po podpise zmluvy -
603 20.09.2011 8000003/PPA Obec Mierovo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000003
35 354,98 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8000003 5 rokov po podpise zmluvy -
604 20.09.2011 2552/11/2011/PPA HARM, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2552/11
39 460,42 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2552/11 18.4.2016 -
605 20.09.2011 2400021/PPA Obec Nitrianska Streda Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2400021
40 046,53 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2400021 5 rokov po podpise zmluvy -
606 20.09.2011 TT00109 DIOS SLOVAKIA, s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00109
2 777 231,59 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č.TT00109 25.09.2011
607 20.09.2011 407/0490-0001/2011 Ján Cibulka - CIBI Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
3 320,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
608 20.09.2011 418/938-2/2011 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
3 320,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
609 20.09.2011 418/938-1/2011 TATRAKON spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
2 923,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
610 20.09.2011 400/3328-01/2011 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
3 320,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
611 20.09.2011 400/3328-03/2011 McCarter, a.s. Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
6 640,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
612 20.09.2011 400/3328-02/2011 I.D.C. Holding, a.s. Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
6 640,00
613 20.09.2011 KE00566 Obec Lesné Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00566
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00566 27.01.2015
614 20.09.2011 TT01185 Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01185
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT01185 22.02.2015
615 20.09.2011 TT01280 Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01280
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT01280 30.03.2015
616 20.09.2011 403/650-02/2011 Innopharma s.r.o. Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
3 320,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
617 20.09.2011 403/650-01/2011 A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o. Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
3 320,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
618 20.09.2011 2544/11/2011/PPA Ing. Rodert Kovacs Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2544/11
79 840,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2544/11 27.4.2016
619 20.09.2011 2400020/PPA Obec Čeľadince Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2400020
14 941,77 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2400020 5 rokov po podpise zmluvy
620 20.09.2011 2746/11/2011/PPA SLOVATYS, spol. s.r.o.. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2746/11
1 441 668,53 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2746/11 11.6.2014
621 21.09.2011 TT00109 DIOS SLOVAKIA, s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00109
2 777 231,59 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č.TT00109 25.09.2013 -
622 21.09.2011 ZA00108 Roľnícke družstvo v Pribyline Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00108
181 920,66 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZA00108 22.12.2014 -
623 21.09.2011 ZV00716 Ján Segedy Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV00716
87 752,59 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. ZV00716 29.03.2015 -
624 21.09.2011 ZV01071 Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01071
331 256,96 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01071 11.9.2016 -
625 21.09.2011 BA00361 ERA – občianske združenie Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. BA001361
63 692,42 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.BA00361 11.02.2015 -
626 21.09.2011 TT00161 Poľnohospodárske družstvo v Jurovej Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00161
2 632 806,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00161 28.10.2013 -
627 21.09.2011 8000001/PPA Obec Horná Potôň Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000001
216 031,60 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8000001 5 rokov po podpise zmluvy -
628 21.09.2011 8000005/PPA Obec Lehnice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000005
209 992,14 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8000005 5 rokov po podpise zmluvy -
629 21.09.2011 8000002/PPA Obec Michal na Ostrove Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000002
146 441,27 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8000002 5 rokov po podpise zmluvy -
630 21.09.2011 Z2912024004401/PPA REALFIN, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024004401
419 665,80 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024004401 12.9.2016 -
631 21.09.2011 BA00112/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Vajnory Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. BA00112
623 766,26 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. BA00112 04.12.2013 -
632 21.09.2011 ZV00133/2011/PPA PPS Bobrovec, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00133
456 294,38 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. ZV00133 30.06.2014 -
633 21.09.2011 PR00288/2011/PPA STROJPOL, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00288
81 125,80 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00288 10.02.20014 -
634 21.09.2011 NR00025 SLOVŠKROB a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00025
1 752 888,02 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. NR00025 16.09.2013
635 21.09.2011 412/680-1/2011 AGROVITAL, poľnohospodárske družstvo, družstvo Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
3 320,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
636 21.09.2011 ZV00005/2011/PPA Bryndziareň a syráreň, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00005
278 924,26 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00005 10.12.2013
637 22.09.2011 KE0800113 DALTON, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE0800113
61 756 624 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE0800113 23.09.2013
638 22.09.2011 2742006 Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2742006
40 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy o nenávratný finančný príspevok č. 2742006 22.9.2016
639 22.09.2011 ZV01144/PPA Ján Drugda Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01144
7 013,85 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01144 14.09.2016
640 22.09.2011 5800010/PPA Obec Vyšný Klátov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800010
17963,94 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800010 5 rokov po podpise zmluvy
641 22.09.2011 5800009/PPA Obec Vyšný Klátov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800009
34999,96 Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800009 5 rokov po podpise zmluvy
642 22.09.2011 5800022/PPA Obec Poproč Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800022
18498,26 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800022 5 rokov po podpise zmluvy
643 22.09.2011 5800021/PPA Obec Poproč Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800021
35000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800021 5 rokov po podpise zmluvy
644 22.09.2011 5800026/PPA Obec Jasov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800026
18 557,61 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800026 5 rokov po podpise zmluvy
645 22.09.2011 5800025/PPA Obec Jasov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800025
34 993,95 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800025 5 rokov po podpise zmluvy
646 22.09.2011 5800014/PPA Obec Hodkovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800014
18 666,66 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800014 5 rokov po podpise zmluvy
647 22.09.2011 5800013/PPA Obec Hodkovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800013
35 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800013 5 rokov po podpise zmluvy
648 22.09.2011 5800012/PPA Obec Baška Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800012
18 664,22 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800012 5 rokov po podpise zmluvy
649 22.09.2011 5800011/PPA Obec Baška Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800011
34 999,32 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800011 5 rokov po podpise zmluvy
650 22.09.2011 Z2912024004601/PPA AGROHONT DUDINCE, družstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024004601
83 148 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024004601 13.9.2016
651 22.09.2011 Z2912024004901/PPA Dušan Muška Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024004901
39 355,38 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024004901 11.9.2016
652 22.09.2011 2578/11/2011/PPA AGROFATRA, s.r.o.. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2578/11
6 970,80 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2578/11 16.5.2016
653 22.09.2011 2532/11/2011/PPA AGROPOINT, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2532/11
37 044,41 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2532/11 14.03.2016
654 22.09.2011 2425/11/2011/PPA Lukovics Attila Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2425/11
55 736,38 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2425/11 08.12.2015 0
655 22.09.2011 2733/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2733/11
868 546,37 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2733/11 29.12.2013 0
656 22.09.2011 2534/11/2011/PPA Milan Tomašura Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2534/11
44 233,31 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2534/11 29.03.2016 0
657 22.09.2011 2537/11/2011/PPA Anna Kondrátová – chovateľ Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2537/11
40 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2537/11 28.04.2016 0
658 22.09.2011 2536/11/2011/PPA Gabriel Balázs Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2536/11
6 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2536/11 17.03.2016 0
659 22.09.2011 2538/11/2011/PPA Šuchtár Ján Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2538/11
7 450,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2538/11 14.03.2016 0
660 23.09.2011 412/680-1/2011 AGROVITAL, poľnohospodárske družstvo Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
3 320,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra -
661 23.09.2011 NR01389 Ing. Viliam Uhlár VÍNO-UHLÁR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01389
9 008,42 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01389 13.9.2016 -
662 23.09.2011 TN00665 Pozemkové spoločenstvo, Urbariát Dolný Moštenec Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00665
104 900,01 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00665 18.9.2016 -
663 26.09.2011 ZA00822/PPA Prvá Agrárna majiteľov, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00822
73 072,85 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00822 13.09.2016 -
664 26.09.2011 TN00599/PPA Urbárska obec pozemkové spoločenstvo Streženice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00599
305 187,93 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00599 15.09.2016 -
665 26.09.2011 TN00611/PPA Jozef Melíšek Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00611
516 063,87 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00611 18.09.2016 -
666 26.09.2011 TN00736/PPA Poľnohospodárske družstvo FLÓRA Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00736
146 019,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00736 25.09.2016
667 26.09.2011 405/1379-0001/2011 VÍNO NITRA, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
1 000,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
668 26.09.2011 405/1379-0002/2011 TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
3 320,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
669 26.09.2011 2528/11/2011/PPA AGROTIP spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2528/11
426 531,61 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2528/11 30.1.2014
670 26.09.2011 2529/11/2011/PPA AGROTIP spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2529/11
426 531,61 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2529/11 30.1.2014
671 26.09.2011 2673/11/2011/PPA AGROTIP spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2673/11
426 531,61 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2673/11 30.1.2014
672 26.09.2011 2333/11/2011/PPA Roľnícke družstvo so sídlom vo Višňovom Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2333/11
154 821,69 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2333/11 27.02.2014
673 26.09.2011 2516/11/2011/PPA Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2516/11
366 569,78 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2516/11 22.07.2014
674 26.09.2011 2533/11/2011/PPA Roľnícke družstvo \"Prameň\" v Santovke Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2533/11
59 097,97 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2533/11 21.03.2016
675 26.09.2011 2531/11/2011/PPA AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2531/11
277 989,24 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2531/11 17.07.2014
676 26.09.2011 2705/11/2011/PPA Ing. Roman Geiszler Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2705/11
99 787,28 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2705/11 17.02.2015
677 26.09.2011 2469/11/2011/PPA Jozef Majzún Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2469/11
85 510,27 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2469/11 17.03.2015
678 26.09.2011 2535/11/2011/PPA K+M, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2535/11
46 108,16 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2535/11 06.12.2015
679 27.09.2011 ZV00313 LESY, s.r.o. Banská Belá Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00313
72 191,71 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00313 16.02.2015
680 28.09.2011 ZA00442 Zdeněk Jurásek Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00442
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZA00442 22.02.2015
681 28.09.2011 TT01322 Agroinštitút Nitra, štátny podnik Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01322
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT01322 23.04.2015
682 28.09.2011 KE01210/PPA Agrofarma, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01210
121 997,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01210 21.09.2016 0
683 29.09.2011 NR01006/2011/PPA Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01006
59097,97 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR01006 25.09.2016
684 29.09.2011 NR01201/2011/PPA LESY GRANUA, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01201
883 808,42 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. NR01201 14.06.2015
685 29.09.2011 KE00686/2011/PPA Obec Lozin Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00686
300 814,28 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00686 25.01.2015
686 29.09.2011 ZV00418/2011/PPA PD Suché Brezovo – Veľký Lom Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00418
965 803,22 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00418 31.12.2013
687 29.09.2011 NR00907/2011/PPA Obec Lok Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00907
142904,18 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR00907 05.05.2015
688 29.09.2011 PR00885/2011/PPA Obec Nizna Olsava Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00885
107998,53 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00885 27.01.2015 27.01.2015
689 29.09.2011 NR00916/2011/PPA Obec Sikenica Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00916
121493,23 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR00916 10.11.2014
690 29.09.2011 PR00976/PPA Urbárska spoločnosť Beharovce, pozem. spol. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00976
38 275,74 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR00976 13.9.2016
691 29.09.2011 PR01014/PPA Pozemkové spoločenstvo GRUNIK Pichne Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01014
856 720,44 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01014 18.9.2016
692 29.09.2011 PR01033/PPA Pozemkové spoločenstvo obce Kalinov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01033
42 520,58 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01033 18.9.2016
693 29.09.2011 PR01035/PPA Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Nižné Repaše Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01035
50 546,82 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01035 18.9.2016 0
694 29.09.2011 ZA00869/PPA Urbarialisti obce Námestovo, Pozemkové spoločenstvo v Námestove Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00869
899 540,75 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00869 18.9.2016 0
695 30.09.2011 2136/10/2011/PPA Roľnícke družstvo v Plavnici Dodatok č.1 k Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2136/10
1 458 445,52 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k záložnej zmluve č. 2136/10 31.12.2013 -
696 30.09.2011 2780/11/2011/PPA Roľnícke družstvo v Plavnici Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2780/11
1 498 445,52 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2780/11 31.12.2013 -
697 30.09.2011 2634/11/2011/PPA Štefan Pisár Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2634/11
32 354,02 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2634/11 9.3.2014 -
698 30.09.2011 PR00203/2011/PPA Roľnícke družstvo v Plavnici Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00203
813 017,92 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00203 21.11.2013 -
699 30.09.2011 2635/11/2011/PPA Štefan Pisár Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2635/11
32 354,02 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2635/11 9.3.2014 -
700 30.09.2011 2575/11/2011/PPA Mucha Pavol Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2575/11
7 499,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2575/11 11.3.2016 -
701 30.09.2011 2581/11/2011/PPA Slavomír Kušion Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2581/11
99 899,09 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2581/11 24.2.2015 -
702 30.09.2011 2588/11/2011/PPA KMG, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2588/11
23 406,69 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2588/11 26.11.2013 -
703 30.09.2011 2592/11/2011/PPA Viktor Hegedüš Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2592/11
9 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2592/11 05.04.2016 -
704 30.09.2011 2590/11/2011/PPA Ján Varga – AGRA - V Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2590/11
41 825,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2590/11 05.04.2016 -
705 30.09.2011 2496/11/2011/PPA Miroslav Hurajt - HESOM Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2496/11
50 803,52 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2496/11 22.02.2015 -
706 30.09.2011 2597/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2597/11
1 366 577,70 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2597/11 10.06.2016 -
707 03.10.2011 ZV01088 Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01088
318864,25 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01088 25.9.2016
708 03.10.2011 ZV01554/PPA SMARAGD, v.o.d. družstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01544
1 500 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01554 21.9.2016 0
709 03.10.2011 ZV01626/PPA SDP „Kremeň“, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01626
490 055,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01626 25.09.2016
710 03.10.2011 ZA00907/PPA Ing. Morháč Milan Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00907
54 232,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00907 22.09.2016
711 03.10.2011 KE00944/PPA FARMA – BT, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00944
98 660,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE00944 22.09.2016
712 03.10.2011 ZV01582 J.D.V. s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01582
56 188,27 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 21.9.2016
713 04.10.2011 TT00014/2011/PPA McCarter, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00014
2 657 330,51 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TT00014 07.11.2013
714 03.10.2011 ZV01552/PPA Hrko Holding, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01552
1 500 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01552 21.9.2016
715 05.10.2011 ZA00867 Komposesorát Minčol, Pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00867
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00867 2.10.2016
716 05.10.2011 ZA00868 Bývalý urbár - pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom . Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00868
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00868 2.10.2016
717 05.10.2011 ZV01562/PPA AGROVITAL poľnohospodárske družstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01562
444 451,29 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01562 21.9.2016 0
718 05.10.2011 ZV01561/PPA Roľnícke družstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01561
1 414 863,12 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01561 28.9.2016 0
719 05.10.2011 ZA00562 Obec Vyšný Kubín Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00562
144 960,69 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZA00562 10.11.2009
720 05.10.2011 TT01339 Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01339
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT01339 14.06.2015
721 05.10.2011 NR00304/2011/PPA Ing. Jozef Jobbagy Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00304
132.188,66 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. NR00304 08.12.2013
722 10.10.2011 PO00036/2011/PPA BGV Enviro, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PO00036
2 803 491,78 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PO00036 03.10.2011
723 10.10.2011 KE00826 Görgei Ivan Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00826
23 549,68 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 29.9.2016
724 10.10.2011 KE00160 René Pavlík Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KE00160
118 313,41 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00160 16.02.2013
725 10.10.2011 ZA00393 Daniel Krížo Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00393
119 028,93 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZA00393 28.03.2015
726 10.10.2011 PR00414 Obec Ihľany Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00414
153 270,87 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. PR00414 13.5.2014
727 10.10.2011 NR00165 Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NR00165
54 593,59 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.NR00165 29.03.2015
728 10.10.2011 PR00260 Poľnohospodárske družstvo Mier Dubinné Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00260
271 920,99 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č.PR00260 01.02.2014
729 10.10.2011 2234/10/2011/PPA Agro Osivo Lok, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2234/10
63 727,04 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2234/10 24.02.2014 0
730 10.10.2011 PR00156 Radoslava Šťastná- Farma Palomíno Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00156
1 500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00156 23.02.2015
731 10.10.2011 NR00362 AGRO -Golianovo s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00362
130 449,47 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR00362 04.02.2014
732 10.10.2011 ZV00391 Rodinná farma Nikolaj Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00391
103 477,37 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZV00391 24.01.2014
733 10.10.2011 NR00182 EURO Obecný poľnohospodársky podnik Bruty, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00182
1 500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. NR00182 17.02.2015
734 10.10.2011 ZV00045 Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00045
190 310,67 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00045 19.11.2013
735 10.10.2011 2380/11/2011/PPA Lilla Púchovská Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2380/11
499 855,20 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2380/11 02.07.2015 0
736 10.10.2011 PR01112 Radoslava Šťasná- Farma Palomíno Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. č.PR01112
9 230,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. č.PR01112 01.12.2015
737 10.10.2011 PR00025 Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. č. č.PR00025
549 404 ,35 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. č.PR00025 29.04.2014
738 10.10.2011 ZV00077/2011/PPA Družstvo Agrospol, družstvo Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00077
815.463,81 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. ZV00077 08.12.2013
739 10.10.2011 2748/11/2011/PPA CHOVPOL - Kanát Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2748/11
37 058,40 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2748/11 19.5.2016
740 10.10.2011 2647/11/2011/PPA Ing. Katarína Haršányová Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2647/11
99 978,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2647/11 30.5.2016
741 10.10.2011 2548/11/2011/PPA Dr. Vrba Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2548/11
80 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2548/11 28.4.2016
742 10.10.2011 2686/11/2011/PPA Pavel Medveď Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2686/11
14 995,04 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2686/11 15.3.2016
743 10.10.2011 47/11/2011/OPRH/PPA Ing. Michal Gögh Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.47/11/OPRH
240 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 47/11 30.9.2014
744 10.10.2011 2268/11/2011/PPA MVR s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2268/11
1 665 725,45 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2268/11 24.10.2013
745 10.10.2011 2513/11/2011/PPA MVDr. Juraj Petrus Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2513/11
16 249,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2513/11 04.05.2016
746 10.10.2011 2793/11/2011/PPA AGROPARTNER spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2793/11
1 681 993,19 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2793/11 5.3.2014
747 10.10.2011 405/1043-0003/2011 Vladimír Švajlen - Solčanka Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách
2 000,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
748 10.10.2011 2781/11/2011/PPA AgroEnergo, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2781/11
499 975,38 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2781/11 25.07.2016 0
749 10.10.2011 2797/11/2011/PPA HÔRKA s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2797/11
291 081,86 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2797/11 25.02.2014
750 10.10.2011 406/323-2/2011 AGROVARIA export-import, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách
2 962,33 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
751 10.10.2011 411/0892-0001/2011 Slovenské biologické služby, a.s. Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách
2 100,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
752 10.10.2011 403/650-03/2011 Poľnohospodárske družstvo Okoč - Sokolec Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách
2 461,70 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
753 10.10.2011 TN00539/PPA Marek Moravanský Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00539
12 390,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00539 03.10.2016 0
754 10.10.2011 ZA00866/PPA Lesné družstvo Dubeň – pozemkové spoločenstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00866
34 960,43 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00866 02.10.2016 -
755 10.10.2011 KE01179/PPA Behyňa Milan Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01179
262 808,05 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01179 25.09.2016 -
756 10.10.2011 2446/11/2011/PPA Agrofarma -Šándor Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2446/11
200 600,84 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. l k záložnej zmluvy č. 2446/11 31.7.2014 -
757 10.10.2011 Z2912024005301/PPA Volkai Ján Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024005301
250 862,76 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024005301 09.10.2016 -
758 10.10.2011 Z2912024005401/PPA Hrubovský Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024005401
191 564,45 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024005401 09.10.2016 -
759 11.10.2011 2769/11/2011/PPA ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ “KYJOV“, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2769/11
402 641,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2769/11 23.06.2016
760 11.10.2011 PR00852 Obec Kapišová Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00852
100 692,21 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00852 31.03.2015
761 11.10.2011 2842010 Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2842010
38 098,10 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy o nenávratný finančný príspevok č. 2842010 28.9.2016
762 11.10.2011 3042017 Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3042017
39 240,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy o nenávratný finančný príspevok č. 3042017 29.9.2016
763 11.10.2011 0742014 Miestna akčná skupina Dudváh Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0742014
37 180,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy o nenávratný finančný príspevok č. 0742014 28.9.2016
764 11.10.2011 4842002 Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4842002
40 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy o nenávratný finančný príspevok č. 4842002 27.9.2016
765 11.10.2011 0942015 OZ Mikroregión RADOŠINKA Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0942015
34 186,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy o nenávratný finančný príspevok č. 0942015 28.9.2016 0
766 11.10.2011 4442011 Občianske združenie Zlatá cesta Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4442011
40 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy o nenávratný finančný príspevok č. 4442011 27.9.2016
767 11.10.2011 ZA00502 Obec Lodno Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00502
244 831,80 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č.ZA00502 11.01.2015 -
768 11.10.2011 ZV00014 EQUUS a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00014
1 069 100,30 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.ZV00014 14.10.2013
769 11.10.2011 PR00246 Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00246
27 591,10 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00246 27.12.2012
770 12.10.2011 ZA00817/2011/PPA ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00817
9 892,5 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZA00817 08.12.2015
771 12.10.2011 ZV00807/2011/PPA Obec Kováčovce Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00807
110 165,78 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00807 04.12.2009
772 12.10.2011 TN00703/2011/PPA TBS, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00703
452 354,44 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00703 02.07.2015
773 13.10.2011 TT01429 Emil Krajčík, Agro, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01429
500 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 2.10.2016
774 13.10.2011 KE00785 Lesy Jasov , s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00785
690 158,82 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 5.10.2016
775 13.10.2011 49/11/OPRH/PPA Jánsky Pavol Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 49/11/OPRH
40 119,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 49/11/OPRH 17.08.2016 -
776 13.10.2011 2599/11/2011/PPA Ing. Ľubor Paulen Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2599/11
5 880,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2599/11 12.04.2016 -
777 13.10.2011 TT00665 Obec Čierna Voda Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT00665
367 701,24 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.TT00665 07.12.2015
778 13.10.2011 2557/11/2011/PPA Rudolf Chmela Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2557/11
7 500,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2557/11 07.03.2016 -
779 13.10.2011 2332/11/2011/PPA AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2332/11
312 040,10 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2332/11 01.07.2015 -
780 11.10.2011 BA00064/2011/PPA Martin Pomfy - MAVÍN Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. BA00064
62 047,73 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. BA00064 7.4.2014
781 14.10.2011 ZA00996 AGROMÄSO, družstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00996
491 638,66 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00996 10.10.2016 -
782 14.10.2011 2579/11/2011/PPA EKO DP Lomné, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2579/11
61 916,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2579/11 4.5.2016 -
783 14.10.2011 2630/11/2011/PPA Ing. Ladislav Anderkó Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2630/11
95 338,98 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2630/11 2.5.2016 -
784 14.10.2011 2631/11/2011/PPA Ing. Ladislav Anderkó Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2631/11
95 338,98 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2631/11 2.5.2016 -
785 14.10.2011 2638/11/2011/PPA Jozef Chmela Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2638/11
9 879,90 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2638/11 4.4.2016 -
786 14.10.2011 2653/11/2011/PPA Stanislav Barcaj Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2653/11
5 583,90 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2653/11 2.5.2016 -
787 14.10.2011 2551/11/2011/PPA KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2551/11
484 865,30 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2551/11 29.5.2014 -
788 14.10.2011 2577/11/2011/PPA Štefan Bodon Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2577/11
7 495,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2577/11 1.4.2016 -
789 14.10.2011 KE00084 AGROMAN, s.r.ol Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00084
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. KE00084 27.7.2014 -
790 14.10.2011 1265/SOP MANADO plus, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1265/SOP
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. 1265/SOP 15.7. 2013 -
791 17.10.2011 Z2912024005201/PPA Ľudovít Végh - MONTEX Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024005201
419 385,60 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024005201 05.10.2016 -
792 17.10.2011 NR01291/PPA Andrea Belanová Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01291
50 612,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01291 07.10.2016 -
793 17.10.2011 NR01001/PPA Sáraz – Mikuláš Sáraz Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01001
60 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01001 30.9.2016 -
794 17.10.2011 PR01292/PPA Vladislav Šarišský – ŠPZ a spol. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01292
16 061,45 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01292 04.10.2016 -
795 17.10.2011 ZA00912/PPA Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Hrádok mestská časť Dovalovo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00912
186 318,12 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00912 09.10.2016 -
796 17.10.2011 NR01384/PPA Lubomír Kliský Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01384
29 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01384 29.09.2016 -
797 17.10.2011 KE01167/PPA Agroprodukt, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01167
256 841,19 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01167 09.10.2016 0
798 17.10.2011 2242/10/2011/PPA AGROMAL Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2242/10
56 662,01 Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2242/10 03.02.2015
799 17.10.2011 2593/11/2011/PPA AGROPLANT Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2593/11
28 237,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2593/11 10.03.2016 0
800 17.10.2011 2562/11/2011/PPA Peter Miklóš Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2562/11
8 998,80 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2562/11 28.04.2016
801 17.10.2011 2564/11/2011/PPA Ing. Cseri Tibor Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2564/11
99 999,35 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2564/11 27.04.2016
802 18.10.2011 TT00850 Akadémia Danubiana, n.o. Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00850
69 314,88 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00850 21.01.2015 -
803 18.10.2011 TT00851 Akadémia Danubiana, n.o. Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00851
69 749,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.2 Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00851 21.01.2015 -
804 18.10.2011 PR00379 Poľnohospodárske družstvo „Goral“ Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00379
85 579,38 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č.PR00379 04.02.2014 -
805 18.10.2011 KE00747 Obec Hačava Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00747
191 193,16 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.KE00747 01.07.2015 -
806 18.10.2011 NR00111 Poľnohospodárske družstvo Rastislavice Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00111
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. NR00111 20.05.2014 -
807 18.10.2011 2794/11/2011/PPA SLOVŠKROB a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2794/11
1 752 888,02 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2794/11 17.09.2013 -
808 18.10.2011 TN00010 Roľnícke družstvo BUKOVINA so sídlom v Prievidzi Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00010
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00010 Deň nasledujúci po zverejnení Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00010 -
809 18.10.2011 2824/11/2011/PPA JANES s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2824/11
439 451,93 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2824/11 9.2.2014 -
810 18.10.2011 1400003 Obec Kukučínov Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1400003
50 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 1400003 27.4.2016 -
811 18.10.2011 0400027 Obec Uloža Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400027
9 492,11 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 0400027 25.5.2016 -
812 18.10.2011 0400020 Obec Poľanovce Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400020
11 877,43 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 0400020 25.5.2016 -
813 18.10.2011 0900002 Obec Malé Zálužie Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0900002
69 825,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 0900002 27.10.2015 -
814 19.10.2011 2823/11/2011/PPA Ing. Kristián Vida - STRUO Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2823/11
499 647,58 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2823/11 08.07.2015 -
815 19.10.2011 TT01189 ECOenergy Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01189
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TT01189 07.02.2015 -
816 19.10.2011 TT01192 ECOenergy Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01192
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TT01192 07.02.2015 -
817 19.10.2011 38/10/OPRH/PPA ATAI, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 38/10/OPRH
87 961,93 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 38/10/OPRH 22.10.2015 -
818 19.10.2011 48/11/OPRH/PPA KOLTER, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 48/11/OPRH
18 682,47 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 48/11/OPRH 11.08.2016 -
819 19.10.2011 Z2912014005101/PPA Poľnohospodárske družstvo Mlynica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014005101
178 407,72 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014005101 09.10.2016 -
820 19.10.2011 Z2912014005501/PPA Poľnohospodárske družstvo Mlynica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014005501
269 043,66 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014005501 09.10.2016 -
821 19.10.2011 2517/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo ŠVÁBOVCE Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2517/11
478 170,32 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2517/11 16.04.2014 -
822 19.10.2011 2768/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo ŠVÁBOVCE Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2768/11
478 170,32 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2768/11 16.04.2014 -
823 19.10.2011 2547/11/2011/PPA BIOCENTRUM, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2547/11
40 560,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2547/11 14.3.2016 0
824 19.10.2011 2702/11/2011/PPA Gabriel Zsigmond Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2702/11
82 556,40 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2702/11 29.03.2016 0
825 19.10.2011 2670/11/2011/PPA CHOVAGRO s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2670/11
90 993,53 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2670/11 9.2.2014 0
826 19.10.2011 2622/11/2011/PPA REGIS PRO, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2622/11
6 540,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2622/11 5.4.2016 0
827 19.10.2011 2549/11/2011/PPA Ing. Štefan Ukrop –AGROUKDO Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2549/11
23 960,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2549/11 25.5.2016
828 19.10.2011 2627/11/2011/PPA INTEGRA s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2627/11
79 584,49 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2627/11 25.5.2016
829 19.10.2011 2628/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Dlhoňa Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2628/11
34 450,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2628/11 16.5.2016
830 19.10.2011 2545/11/2011/PPA Ing. Rodert Kovacs Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2545/11
79 840,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2545/11 27.4.2016 0
831 19.10.2011 2625/11/2011/PPA Arpád Mészáros Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2625/11
5 725,93 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2625/11 9.3.2016 0
832 19.10.2011 2792/11/2011/PPA Hrubovský Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2792/11
522 079,93 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2792/11 10.12.2013 0
833 19.10.2011 PR00820 Obec Turany nad Ondavou Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00820
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00820 31.03.2015
834 19.10.2011 ZV00255 Mestské lesy Kremnica, s.r.o. Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00255
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č . ZV00255 28.01.2015
835 07.11.2011 PR00627 Obec Kobylnice Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00627
32 806,68 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00627 23.12.2014
836 19.10.2011 TT01172 ARVUM, Poľnohospodárske družstvo Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01172
5 280,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT01172 14.03.2016 -
837 19.10.2011 2798/11/2011/PPA AGRO-KREDIT, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2797/11
498 244,31 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2798/11 01.08.2016
838 19.10.2011 2796/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2796/11
498 749,81 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2796/11 01.08.2016
839 20.10.2011 1300008 Obec Liptovská Kokava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300008
19 808,48 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300008 5 rokov po podpise zmluvy -
840 20.10.2011 1300012 Obec Jamník Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300012
16 568,97 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300012 5 rokov po podpise zmluvy -
841 20.10.2011 1300014 Obec Liptovský Ján Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300014
13 566,39 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300014 5 rokov po podpise zmluvy -
842 20.10.2011 1300015 Obec Východná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300015
19 520,08 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300015 5 rokov po podpise zmluvy -
843 20.10.2011 1300018 Obec Závažná Poruba Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300018
19 986,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300018 5 rokov po podpise zmluvy -
844 20.10.2011 PR00333/2011/PPA DUNAJEC, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00333
301 317,71 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. PR00333 08.07.2014 -
845 20.10.2011 1300003 Obec Uhorská Ves Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300003
19 432,57 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300003 5 rokov po podpise zmluvy 0
846 20.10.2011 ZV00225/2011/PPA AGROSPOL Hontianske Nemce Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00225
753 024,80 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. ZV00225 17.12.2015
847 20.10.2011 1300005 Obec Kráľova Lehota Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300005
19 980,10 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300005 5 rokov po podpise zmluvy 0
848 20.10.2011 1300006 Mesto Liptovský Hrádok Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300006
14 808,98 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300006 5 rokov po podpise zmluvy 0
849 20.10.2011 1300007 Obec Podtureň Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300007
14 620,94 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300007 5 rokov po podpise zmluvy 0
850 20.10.2011 ZV00033/2011/PPA I. Družstevná a.s Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00033
1 177 950,47 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00033 30.10.2013
851 20.10.2011 ZA00857 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Beňadovo – pozemkové spoločenstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00857
23400,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00857 16.10.2016
852 21.10.2011 3900002/PPA Obec Cerová Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900002
66 313,16 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 3900002 5 rokov od vydania rozhodnutia
853 21.10.2011 3900001/PPA Obec Jablonica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900001
57 007,03 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 3900001 5 rokov od vydania rozhodnutia
854 21.10.2011 3900004/PPA Obec Plavecký Peter Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900004
66 400,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 3900004 5 rokov od vydania rozhodnutia
855 21.10.2011 3900003/PPA Obec Prietrž Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900003
66 400,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 3900003 5 rokov od vydania rozhodnutia
856 21.10.2011 3900005/PPA Obec Prievaly Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900005
62 041,71 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 3900005 5 rokov od vydania rozhodnutia
857 21.10.2011 3900006/PPA Obec Sološnica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900006
45 597,90 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 3900006 5 rokov od vydania rozhodnutia -
858 21.10.2011 3900008/PPA Obec Rohožník Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900008
66 400,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 3900008 5 rokov od vydania rozhodnutia
859 24.10.2011 TN00620/PPA Lesné pozemkové spoločenstvo „Čierny vrch“ Pružina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00620
722 893,49 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00620 13.10.2016 -
860 24.10.2011 2560/11/2011/PPA Benjamín Šimko – AGROBEN Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2560/11
36 937,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2560/11 25.05.2016 -
861 24.10.2011 2684/11/2011/PPA FEJES Baltazár Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2684/11
41 202,55 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2684/11 06.05.2016 -
862 24.10.2011 2602/11/2011/PPA Dobos Bartolomej - SHR Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2602/11
23 946,09 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2602/11 26.05.2016 -
863 24.10.2011 2452/11/2011/PPA SANVIN s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2452/11
2 213 298,38 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2452/11 02.09.2014 -
864 24.10.2011 2764/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2764/11
1 366 577,70 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2764/11 10.06.2016 -
865 24.10.2011 2782/11/2011/PPA Nagy Adrián - ADOREX Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2782/11
84 598,11 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2782/11 17.5.2016 -
866 24.10.2011 2640/11/2011/PPA Nagy Adrián - ADOREX Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2640/11
84 598,11 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2640/11 17.5.2016 -
867 24.10.2011 2732/11/2011/PPA Hospodár, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2732/11
40 453,72 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2732/11 7.6.2016 -
868 25.10.2011 TT00942 SHR Both Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00942
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00942 Deň nasledujúci po zverejnení Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00942
869 25.10.2011 TT01067 Jaroslav Ovčarovič Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01067
6 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT01067 25.06.2015
870 25.10.2011 2507/11/2011/PPA Ing. Kožlej Štefan SHR Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2507/11
9 994,20 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2507/11 8.3.2016 -
871 25.10.2011 2727/11/2011/PPA RAB s. r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2727/11
43 650,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2727/11 10.6.2016 -
872 25.10.2011 KE00046/2011/PPA VENAS, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00046
2 636 190,20 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00046 24.10.2013 -
873 25.10.2011 2660/11/2011/PPA WALKER, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2660/11
7 495,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2660/11 7.4.2016 -
874 25.10.2011 2645/11/2011/PPA Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2645/11
147 146,11 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2645/11 24.9.2013 -
875 25.10.2011 2658/11/2011/PPA Peter Fejes Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2658/11
7 500,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2658/11 14.3.2016 -
876 25.10.2011 2659/11/2011/PPA SMARAGD, v.o.d. družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2659/11
7 495,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2659/11 7.4.2016 -
877 25.10.2011 2605/11/2011/PPA HIPOCENTRUM, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2605/11
29 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2605/11 19.05.2016 -
878 25.10.2011 2613/11/2011/PPA Agrokol, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2613/11
7 499,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2613/11 05.04.2016 -
879 25.10.2011 2603/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo \"TURIEC\" so sídlom v Dubovom Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2603/11
319 691,76 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2603/11 11.09.2013 -
880 25.10.2011 2561/11/2011/PPA LEMA AGRIO Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2561/11
41 064,01 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2561/11 10.03.2016 -
881 25.10.2011 2601/11/2011/PPA Ján Filuš Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2601/11
45 577,91 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2601/11 31.05.2016 -
882 25.10.2011 52/11/OPRH/PPA SÁBA s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 52/11/OPRH
143 243,56 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 52/11/OPRH 10.08.2016 -
883 25.10.2011 Z2912024003301/PPA RaS s.r.o. Humenné Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024003301
132 006,72 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024003301 05.10.2016 -
884 25.10.2011 2811/11/2011/PPA Ing. Ján Kaduk Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2811/11
75 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2811/11 17.09.2013 -
885 26.10.2011 KE00044/2011/PPA MVR, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00044
1 665 725,45 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00044 24.10.2013 -
886 26.10.2011 NR00142 Agentúra pre rozvoj vidieka Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00142
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR00142 09.08.2013
887 27.10.2011 5800007/PPA Obec Šemša Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800007
34 560,58 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800007 5 rokov od vydania rozhodnutia
888 27.10.2011 5800008/PPA Obec Šemša Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800008
16 475,67 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800008 5 rokov od vydania rozhodnutia
889 27.10.2011 5800030/PPA Obec Bukovec Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800030
34 610,31 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800030 5 rokov od vydania rozhodnutia
890 27.10.2011 5800029/PPA Obec Bukovec Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800029
18 415,45 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800029 5 rokov od vydania rozhodnutia
891 27.10.2011 2799/11/2011/PPA Ferdinand Mikos Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2799/11
21 400,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2799/11 15.07.2016
892 27.10.2011 5800024/PPA Mesto Medzev Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800024
15 779,02 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800024 5 rokov od vydania rozhodnutia
893 27.10.2011 5800023/PPA Mesto Medzev Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800023
35 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800023 5 rokov od vydania rozhodnutia
894 27.10.2011 5800017/PPA Obec Nováčany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800017
34 999,32 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800017 5 rokov od vydania rozhodnutia
895 27.10.2011 5800018/PPA Obec Nováčany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800018
18 666,66 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800018 5 rokov od vydania rozhodnutia
896 27.10.2011 5800016/PPA Obec Vyšný Medzev Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800016
23 610,40 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800016 5 rokov od vydania rozhodnutia
897 27.10.2011 5800015/PPA Obec Vyšný Medzev Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800015
26 142,43 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800015 5 rokov od vydania rozhodnutia
898 27.10.2011 KE01202 Slavomír Rusňák Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01202
499 329,22 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE01202 07.06.2016
899 27.10.2011 ZV00471 Mária Molnárová Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00471
801 767,98 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. ZV00471 02.07.2014
900 27.10.2011 2693/11/2011/PPA Jozef Petík Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2693/11
95 464,31 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2693/11 7.6.2016
901 27.10.2011 2636/11/2011/PPA Ján Vrábeľ Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2636/11
7 500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2636/11 16.3.2016
902 27.10.2011 2649/11/2011/PPA Jaroslav Sivý Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2649/11
7 500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2649/11 6.5.2016
903 27.10.2011 2573/11/2011/PPA AGROLED, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2573/11
8 970,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2573/11 5.4.2016
904 27.10.2011 2626/11/2011/PPA Ing. Varga Peter Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2626/11
99 576,16 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2626/11 31.3.2015
905 27.10.2011 ZV00039 Agrodubník a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV00039
43 498,48 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. ZV00039 19.10.2013 -
906 27.10.2011 PR00882 Obec Šarišské Sokolovce Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00882
250 640,48 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. PR00882 21.12.2015 -
907 27.10.2011 2609/11/2011/PPA Ing. Mátyás András - REX Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2609/11
5 810,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2609/11 17.03.2016 -
908 27.10.2011 2687/11/2011/PPA BORBÁS Peter Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2687/11
35 868,68 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2687/11 16.05.2016
909 28.10.2011 ZV00976 ZV00976 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV00976
138 569,68 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.ZV00976 02.03.2015
910 28.10.2011 2619/11/2011/PPA TÓTH Tibor Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2619/11
7 495,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2619/11 15.03.2016
911 28.10.2011 2680/11/2011/PPA D.K. AGRO, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2680/11
37 250,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2680/11 29.03.2016
912 28.10.2011 2596/11/2011/PPA SLOV - MART, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2596/11
97 629,17 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2596/11 09.03.2016
913 28.10.2011 2674/11/2011/PPA ZE.A.S. s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2674/11
99 949,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2674/11 14.03.2016
914 28.10.2011 2632/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2632/11
1 111 166,30 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2632/11 17.12.2013
915 28.10.2011 1400009 Obec Kuraľany Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1400009
49 999,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 1400009 27.4.2016
916 28.10.2011 2300011 Obec Vrakúň Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2300011
149 372,63 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 2300011 27.10.2015
917 28.10.2011 2795/11/2011/PPA Emil Saniga - GEJDÁK Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2795/11
162 808,55 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2795/11 13.05.2016 -
918 28.10.2011 2600/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo v Tomášove Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2600/11
73 889,37 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2600/11 28.04.2016 -
919 28.10.2011 2355/11/2011/PPA Csaba Vizvári Cs & Cs Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2355/11
100 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2355/11 18.02.2015
920 28.10.2011 2604/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2604/11
1 163 153,62 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2604/11 30.09.2013 -
921 28.10.2011 2617/11/2011/PPA SPOL AGRO POČÚVADLO, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2617/11
16 950,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2617/11 04.04.2016 -
922 28.10.2011 2607/11/2011/PPA Ladislav Nagy - NAZEL Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2607/11
8 999,40 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2607/11 29.03.2016 -
923 02.11.2011 PR00172 AGROKONDOR s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00172
204 565,33 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. PR00172 27.03.2014
924 02.11.2011 PR01324 AGROKONDOR s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01324
500 000 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. PR01324 16.05.2016
925 02.11.2011 2800/11/2011/PPA RUPOS, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2800/11
1 500 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2800/11 13.05.2016 -
926 03.11.2011 2810/11 Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2810/11
498 840,37 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2810/11 08.07.2015 -
927 03.11.2011 2723/11 Poľnonákup TURIEC, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2723/11
503 910,29 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2723/11 24.08.2014 -
928 03.11.2011 2336/11 Poľnohospodárske družstvo TATRAN GERLACHOV Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2336/11
251 646,27 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2336/11 16.02.2014 -
929 03.11.2011 2429/11 Poľnohospodárske družstvo Krajné Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2429/11
33 150,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2429/11 09.03.2016 -
930 03.11.2011 10/2011 ASC spol. s r.o. Kúpna zmluva - tonery
12 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra 27.10.2012 -
931 03.11.2011 11/2011 ASC spol. s r.o. Kúpna zmluva – kancelárske potreby
12 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra 27.10.2012 -
932 03.11.2011 258/2009-240-Z/21/20 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 k Zmluve 258/2009-240-Z/21/2009 zo dňa 31. 12. 2008 o výpožičke nebytových priestorov
4 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra 3.11.2011 31.12.2013 -
933 03.11.2011 249/2009-240-Z/18/20 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 k Zmluve 249/2009-240-Z/18/2009 zo dňa 31. 12. 2008 o výpožičke nebytových priestorov
17 200,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra 3.11.2011 31.12.2013 -
934 03.11.2011 284/2009-240-Z/11/20 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 2 k Zmluve 284/2009-240-Z/11/2009/D2 zo dňa 31. 12. 2008 o výpožičke nebytových priestorov
7 330,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra 3.11.2011 31.12.2013 -
935 04.11.2011 50/11/OPRH/PPA Slovryb, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 50/11/OPRH
64 033,71 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 50/11/OPRH 03.11.2014
936 04.11.2011 53/11/OPRH/PPA Slovryb, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 53/11/OPRH
45 551,03 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 53/11/OPRH 04.09.2016
937 04.11.2011 54/11/OPRH/PPA Slovryb, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 54/11/OPRH
42 997,37 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 54/11/OPRH 08.09.2016
938 04.11.2011 7800002/PPA Obec Papradno Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 7800002
16 997,16 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 7800002 5 rokov od vydania rozhodnutia
939 04.11.2011 7800001/PPA Obec Plevník - Drienové Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 7800001
45 999,12 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 7800001 5 rokov od vydania rozhodnutia
940 04.11.2011 7800004/PPA Obec Sverepec Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 7800004
16 999,20 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 7800004 5 rokov od vydania rozhodnutia
941 04.11.2011 2639//11/2011/PPA POĹNOTECH spol. s r.o Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2639/11
26 160,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2639/11 16.3.2016
942 04.11.2011 2747/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Čierne Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2747/11
304 047,19 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2747/11 31.3.2015
943 04.11.2011 2620/11/2011/PPA Daniel IVAN Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2620/11
8 999,99 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2620/11 5.4.2016
944 04.11.2011 7800003/PPA Obec Bodiná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 7800003
19 999,71 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 7800003 5 rokov od vydania rozhodnutia
945 07.11.2011 2639//11/2011/PPA POĹNOTECH spol. s r.o Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2639/11
26 160,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2639/11 16.3.2016 -
946 07.11.2011 2869/11 AGROSID, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2869/11
1 118 023,93 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2869/11 08.09.2013 -
947 07.11.2011 KE00155 Agro družstvo Staré Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00155
255 890,77 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00155 02.02.2014 -
948 07.11.2011 ZV00325 Rudolf Spodniak Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00325
173 077,95 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00325 17.03.2015 -
949 08.11.2011 BA00370/2011/PPA ABC – Academic Business Cluster Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. BA00370
68.744,47 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. BA00370 25.11.2015
950 08.11.2011 TT00512/2011/PPA Agrikolt, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00512
215 096,55 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00512 09.03.2015 -
951 08.11.2011 TT00665 Obec Čierna Voda Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT00665
367 701,24 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č.TT00665 07.12.2015 -
952 08.11.2011 1347/PRV Ing. Stanislav Gál Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.1347/PRV
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.1347/PRV
953 08.11.2011 TT00291/2011/PPA PD Okoč-Sokolec Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00291
423.703,64 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TT00291 10.02.2015
954 08.11.2011 ZV00831/2011/PPA Obec Kosihy nad Ipľom Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00831
134 670,67 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00831 07.12.2015
955 08.11.2011 56/11/OPRH/PPA PARTNERS s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 56/11/OPRH
125 762,54 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 56/11/OPRH 27.06.2016 -
956 08.11.2011 Z2912014005701/PPA RYBÁRSTVO KARÁP, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024005701
3 032,74 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024005701 24.10.2016 -
957 09.11.2011 KE00730 Obec Perín- Chym Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00730
308 114,6 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00730 08.06.2015
958 09.11.2011 NR00827 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00827
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR00827 09.09.2014
959 09.11.2011 2700002 Obec Chvojnica Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700002
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700002 Deň nasledujúci po zverejnení Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700002 -
960 09.11.2011 2862/11/2011/PPA Liaharenský podnik Nitra, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2862/11
1 539 213,96 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2862/11 20.11.2013 -
961 09.11.2011 2781/11/2011/PPA AgroEnergo, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2781/11
499 975,38 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k záložnej zmluve č. 2781/11 25.07.2016 -
962 09.11.2011 TN00186 JANEK s. r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00186
541 417,04 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. TN00186 31.12.2013 -
963 09.11.2011 0200002 Miestna akčná skupina Chopok Juh Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0200002
2 504 019,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.3 k zmluve č. 0200002 25.11.2014 -
964 09.11.2011 2899/11/2011/PPA AGRIPENT spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2899/11
268 085,24 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2862/11 10.06.2016 -
965 09.11.2011 2697/11/2011/PPA AGRODRUŽSTVO Príbelce Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2697/11
550 074,35 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2697/11 09.04.2014 -
966 09.11.2011 2423/11/2011/PPA IVÁN Edmund Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2423/11
14 670,46 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2423/11 14.03.2016 -
967 09.11.2011 2539/11/2011/PPA AGROALYA Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2539/11
5 728,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2539/11 08.04.2016 -
968 09.11.2011 2717/11/2011/PPA Ing. Peter Čelko Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2717/11
3 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2717/11 09.06.2016 -
969 09.11.2011 2606/11/2011/PPA Ing. Štefan Brunder Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2606/11
7 370,51 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2606/11 22.03.2016 -
970 09.11.2011 2473/11/2011/PPA Mgr. Zuzana Tučníková Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2473/11
14 998,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2473/11 28.04.2016 -
971 09.11.2011 2566/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo v Pribete Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2566/11
398 352,76 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2566/11 03.02.2014 -
972 10.11.2011 12/2011 Slovakia servis, s.r.o. Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb
33 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra 31.12.2013 -
973 10.11.2011 Z2912014005801/PPA BIOPLANT s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014005801
349 941,54 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014005801 03.11.2016 -
974 10.11.2011 Z2912014005601/PPA CONTAX, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014005701
150 206,29 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014005601 24.10.2016 -
975 10.11.2011 NR00984/PPA Obec Bíňa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00984
208 798,96 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR00984 20.10.2016
976 10.11.2011 2737/11/2011/PPA GEMERPRODUKT VALICE, ovocinárstvo – vinohradnícke družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2737/11
42 321,05 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2737/11 14.3.2016 -
977 10.11.2011 2738/11/2011/PPA GEMERPRODUKT VALICE, ovocinárstvo – vinohradnícke družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2738/11
42 321,05 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2738/11 14.3.2016 -
978 10.11.2011 2664/11/2011/PPA Ľubomír Knap Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2664/11
7 350,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2664/11 11.3.2016 -
979 10.11.2011 2318/11/2011/PPA Ľubomír Knap Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2318/11
25 264,72 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2318/11 27.1.2015 -
980 10.11.2011 2908/11/2011/PPA VINÁRSTVO Viničky s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2908/11
2 803 475,40 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2908/11 21.10.2013 -
981 10.11.2011 PO00015/2011/PPA HUMENSKÁ MLIEKÁREŇ, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PO00015
2 657 857,73 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. PO00015 18.09.2013 -
982 10.11.2011 TT00679/2011/PPA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00679
840 816,40 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TT00679 17.08.2014 -
983 10.11.2011 PR00646/2011/PPA Obec Abrahámovce Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00646
109 799,68 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00646 16.11.2014 -
984 10.11.2011 NR01439 NIPOS, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01439
490 949,67 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01439 20.10.2016 -
985 11.11.2011 2801/11/2011/PPA MBL, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2801/11
602 393,48 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2801/11 24.2.2014
986 11.11.2011 2731/11/2011/PPA LIESKOVSKÝ JOZEF Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2731/11
33 366,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2731/11 28.4.2016
987 11.11.2011 2729/11/2011/PPA LaTerra, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2729/11
13 200,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2729/11 18.3.2016
988 11.11.2011 2861/11/2011/PPA GURMAN, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2861/11
2 803 475,40 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2861/11 17.10.2013
989 11.11.2011 NR01017/2011/PPA SHR Peter Hatala Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01017
36 939,7 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR01017 09.03.2016
990 11.11.2011 ZV01019/PPA Obec Blhovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01019
237 595,13 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01019 24.10.2016
991 11.11.2011 2591/11/2011/PPA Peter Oravec Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2591/11
30 758,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2591/11 16.03.2016
992 11.11.2011 2540/11/2011/PPA Matúš Šály - UPPSALY Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2540/11
7 475,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2540/11 24.05.2016
993 11.11.2011 2677/11/2011/PPA Jozef Topoli Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2677/11
7 500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2677/11 15.03.2016
994 11.11.2011 2690/11/2011/PPA ALENA SZÖKEOVÁ Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2690/11
13 041,21 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2690/11 07.03.2016
995 11.11.2011 2682/11/2011/PPA BEGOKON, p.v.o.d. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2682/11
7 495,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2682/11 07.04.2016 -
996 11.11.2011 2614/11/2011/PPA NOTAX CONSULTING spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2614/11
99 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2614/11 30.05.2016 -
997 11.11.2011 2691/11/2011/PPA GUBO Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2691/11
7 499,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2691/11 28.04.2016
998 14.11.2011 PR00206/2011/PPA PD KAPUŠANY pri Prešove Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00206
868 546,37 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. PR00206 29.12.2013
999 14.11.2011 ZV01548 Georgica, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01548
460 268,70 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 27.10.2016
1000 14.11.2011 KE01177/PPA LOIŠOV DVOR, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01177
492 016,74 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01177 01.11. 2016
1001 14.11.2011 TT00153 DS ROZMARÍN, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00153
61 240,16 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00153 14.11.2013
1002 14.11.2011 TT00156 FRUKTOVIN, spol. s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00156
50 577,01 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00156 12.12.2013
1003 14.11.2011 2837/11/2011/PPA AKBARIES, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2837/11
12 447,72 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2837/11 18.05.2016
1004 14.11.2011 1563/PRV Anna Lazarelis Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1563/PRV
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. 1563/PRV 22.12.2011
1005 15.11.2011 2827/11/2011/PPA SAXAGRO, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2827/11
45 110,83 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2827/11 14.3.2016
1006 15.11.2011 2841/11/2011/PPA Agromaš, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2841/11
99 407,78 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2841/11 17.5.2016
1007 15.11.2011 2672/11/2011/PPA BARTRANZ AGRO, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2672/11
100 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2672/11 28.3.2016
1008 15.11.2011 2819/11/2011/PPA JANEK s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2819/11
7 996,68 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2819/11 10.12.2015 Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2819/11
1009 15.11.2011 2662/11/2011/PPA Vojtech Zajac Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2662/11
10 257,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2662/11 26.5.2016
1010 15.11.2011 2745/11/2011/PPA MICHALKO Dodatok č.1 k Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2745/11
134 188,29 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k záložnej zmluve č. 2745/11 09.06.2016
1011 16.11.2011 2772/11 Hrubovský Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2772/11
62 250,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2772/11 21.07.2016
1012 16.11.2011 2806/11 Pharm.Dr. Mária Marčáková Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2806/11
40 994,49 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2806/11 31.03.2015
1013 16.11.2011 2735/11 MACH HYDINA BUDMERICE,s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2735/11
1 341 329,48 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2735/11 16.12.2013
1014 16.11.2011 2791/11 MACH HYDINA BUDMERICE,s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2791/11
80 000 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2791/11 28.06.2016
1015 16.11.2011 2876/11 BIMPEX,s.r.o Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2876/11
1 085 055,52 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2876/11 20.10.2013
1016 18.11.2011 TT00972/PPA ITALKOMERCE, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00972
45 891,64 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT00972 06.11.2016 -
1017 18.11.2011 58/11/OPRH/PPA Miroslav Šlenc Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 58/11/OPRH
19 144,59 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 58/11/OPRH 08.09.2016 -
1018 18.11.2011 59/11/OPRH/PPA Miroslav Šlenc Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 59/11/OPRH
19 144,59 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 59/11/OPRH 08.09.2016 -
1019 18.11.2011 Z2912014005901/PPA Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014005901
345 808,25 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014005901 03.11.2016 -
1020 21.11.2011 PR01278/PPA ROTAX ARCH spol.s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01278
99 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01278 2.11.2016 0
1021 21.11.2011 2759/11 Agrobell s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2759/11
17 526,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2759/11 07.06.2016 -
1022 21.11.2011 2760/11 Agrobell s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2760/11
55 134,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2760/11 22.07.2016 -
1023 21.11.2011 2757/11 AGROMA s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2757/11
500 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2757/11 29.06.2016 -
1024 21.11.2011 2825/11 AGRO EPEK, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2825/11
7 499,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2825/11 15.03.2016 -
1025 21.11.2011 2758/11 AGROMA s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2758/11
500 000,00 EUR MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2758/11 29.06.2011 -
1026 21.11.2011 2773/11 MILKO,s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2773/11
99 904,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2773/11 30.05.2016 -
1027 21.11.2011 2774/11 OVER, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2774/11
99 944,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2774/11 30.05.2016 -
1028 21.11.2011 ZV00738 Iveta Kamenská Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00738
100 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00738 29.03.2015 -
1029 21.11.2011 BA00011/2011/PPA Ing. Marek Mačaj Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. BA00011
1 098 884,80 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. BA00011 13.11.2013 -
1030 21.11.2011 2835/11/2011/PPA AGRISLOV, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2835/11
1 677 522,09 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2835/11 03.09.2014 -
1031 21.11.2011 TN00596/PPA AGROPROFIT spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00596
15 908,56 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00596 02.11.2016 -
1032 21.11.2011 PR00805 Obec Juskova Vôľa Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00805
119 174,80 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č.PR00805 26.01.2015 -
1033 21.11.2011 ZV01127 EICHENWALD, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01127
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. ZV01127 09.11.2015 -
1034 21.11.2011 ZV00242 EICHENWALD, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00242
- Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00242 11.02.2015 -
1035 21.11.2011 TT00267 Roľnícke družstvo Prietrž Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00267
221 068,38 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00267 31.05.2014 -
1036 21.11.2011 PR00097 AGROVÝROBA, spol. s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00097
209 025,92 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00097 29.12.2013 -
1037 21.11.2011 NR00593 Lion Wood s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NR00593
196 853,80 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR00593 25.11.2014 -
1038 21.11.2011 TT00210 FOOD FARM, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT00210
977 701,24 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00210 09.12.2013 -
1039 22.11.2011 TN00034 MAROŠ spol. s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN00034
528 068,51 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00034 09.09.2013
1040 22.11.2011 PR00019 GURMAN, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00019
2 803 475,40 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.PR00019 17.10.2013
1041 22.11.2011 ZA00434 Ing. Magdaléna Beňo Frackowiaková Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00434
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZA00434 18.02.2015
1042 22.11.2011 2822/11 Ing. Ján Hudák Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2822/11
97 656,89 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2822/11 26.04.2015
1043 22.11.2011 TT00117/2011/PPA Roľnícke podielnické družstvo Prašník Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00117
575 108,02 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00117 23.10.2013
1044 22.11.2011 2888/11 Roľnícke družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2888/11
74 153,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2888/11 17.05.2016
1045 22.11.2011 PR00016/2011/PPA CIMBAĽÁK, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00016
1.255.674,15 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00016 14.05.2014
1046 22.11.2011 2925/11/2011/PPA HUMENSKÁ MLIEKAREŃ, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2835/11
2 657 857,73 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2925/11 18.09.2013
1047 22.11.2011 2924/11/2011/PPA HUMENSKÁ MLIEKAREŃ, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2824/11
2 657 857,73 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2924/11 18.09.2013
1048 22.11.2011 KE00247 AGROS, s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00247
314 302,85 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. KE00247 10.02.2014
1049 22.11.2011 2874/11 AGRO EKO SLUŽBY, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2874/11
30 370,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2874/11 30.05.2016
1050 23.11.2011 ZV01163 Jozef ZVARA Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01163
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV01163 29.04.2016 -
1051 23.11.2011 2923/11/2011/PPA HOLES, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2923/11
301 291,38 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2923/11 04.07.2016 -
1052 23.11.2011 2898/11/2011/PPA DIOS Slovakia, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2898/11
2 777 231,59 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2898/11 26.09.2013 -
1053 23.11.2011 2807/11/2011/PPA Marian Káltik Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2807/11
7 500,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2807/11 5.4.2016 -
1054 23.11.2011 2859/11/2011/PPA EKOPRODUKT Brusnica s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2859/11
602 057,75 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2859/11 10.12.2013 -
1055 23.11.2011 2646/11/2011/PPA Peter Szokoly Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2646/11
50 111,20 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2646/11 17.5.2016 -
1056 23.11.2011 2544/11/2011/PPA Ing. Rodert Kovacs Dodatok k zmluve o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2544/11
79 840,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku k záložnej zmluve č. 2544/11 27.4.2016 -
1057 23.11.2011 2327/11 Poľnohospodárske družstvo “SNP“ Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2327/11
253 119,69 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2327/11 30.10.2013 -
1058 23.11.2011 2900/11/2011/PPA Poľnohospodárske výrobné družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2900/11
41 405,82 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2900/11 1.7.2015 -
1059 23.11.2011 2849/11/2011/PPA DIOS Slovakia, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2849/11
2 777 231,59 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2849/11 26.09.2013 -
1060 23.11.2011 2850/11/2011/PPA DIOS Slovakia, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2850/11
2 777 231,59 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2850/11 26.09.2013 -
1061 23.11.2011 KE00797/PPA Urbariat Hačava, družstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00797
705 131,38 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE00797 06.10.2016 -
1062 23.11.2011 NR01342/PPA HONT Hontianska Vrbica, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01342
100 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01342 06.11.2016 -
1063 23.11.2011 5700015 Obec Nižný Čaj Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700015
32 583,35 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 5700015 10.8.2016 -
1064 23.11.2011 PR00902/PPA Obec Nižné Ružbachy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00902
192 629,13 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR00902 06.11.2016 -
1065 23.11.2011 0500012 Obec Veľké Vozokany Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500012
57 385,94 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 0500012 14.7.2016 -
1066 23.11.2011 5300016 Obec Dolná Tižina Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300016
77 058,45 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 5300016 22.7.2016 -
1067 23.11.2011 2719/11/2011/PPA AGRO-RUDNO, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2719/11
32 897,98 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2719/11 16.05.2016 -
1068 23.11.2011 2565/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Mlynica Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2565/11
62 439,82 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2565/11 07.06.2016 -
1069 23.11.2011 2494/11/2011/PPA AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2494/11
11 820,34 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2494/11 30.11.2015 -
1070 23.11.2011 2821/11/2011/PPA AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2821/11
1 283 425,70 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2821/11 23.04.2014 -
1071 23.11.2011 NR00021 AGRORAMA, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NR00021
1 227 211,74 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.NR00021 16.10.2013 -
1072 23.11.2011 ZA00549/2011/PPA Obec Trnovo Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00549
83 993,97 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZA00549 19.11.2014 -
1073 24.11.2011 62/11/OPRH/PPA Ryba Košice spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 62/11/OPRH
500 000 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 62/11/OPRH 07.06.2016
1074 24.11.2011 2512/11/2011/PPA Silvan LONGAUER Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2512/11
88 669,39 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2512/11 28.04.2016
1075 24.11.2011 2848/11/2011/PPA DIOS Slovakia, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2848/11
2 777 231,59 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2848/11 26.09.2013 -
1076 24.11.2011 2894/11/2011/PPA Silvan LONGAUER Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2894/11
88 669,39 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2894/11 28.04.2016
1077 24.11.2011 2706/11/2011/PPA MALAČINA Ján Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2706/11
20 454,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2706/11 13.05.2016
1078 24.11.2011 ZV01122/PPA AGRO RÁTKA – S, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ríspevku č. ZV01122
99 992,57 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01122 02.11. 2016
1079 24.11.2011 2922/11/2011/PPA Martin Vaľo - VAMAR Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2922/11
234 786,06 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2922/11 04.11.2013 -
1080 25.11.2011 2728/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Budmerice Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2728/11
15 295,76 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2728/11 1.7.2016 -
1081 25.11.2011 2644/11/2011/PPA Agramil s. r. o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2644/11
8 940,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2644/11 14.3.2016 -
1082 25.11.2011 2633/11/2011/PPA Ivan Görgei Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2633/11
23 549,68 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2633/11 30.9.2016 -
1083 25.11.2011 2667/11/2011/PPA ŠOMO, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2667/11
29 999,53 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2667/11 29.3.2016 -
1084 25.11.2011 2935/11/2011/PPA AGROBOLIEŠIK, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2935/11
17 195,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2935/11 20.7.2016 -
1085 25.11.2011 2920/11/2011/PPA PD Gbely, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2920/11
816 004,83 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2920/11 29.08.2016 -
1086 25.11.2011 2921/11/2011/PPA PD Gbely, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2921/11
816 004,83 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2921/11 14.05.2014 -
1087 25.11.2011 2905/11/2011/PPA AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2905/11
769 180,23 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2905/11 17.12.2014 -
1088 25.11.2011 2709/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Kúty Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2709/11
14 800,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2709/11 09.05.2016 -
1089 25.11.2011 65/11/OPRH/PPA AGROHONT DUDINCE, družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 65/11/OPRH
83 148,00 MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 65/11/OPRH 29.08.2016 -
1090 28.11.2011 2762/11 AGRO RASLAVICE,s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2762/11
178 999,12 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2762/11 06.06.2016
1091 28.11.2011 TN00059 Lazový Milan Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00059
195 065,22 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TN00059 27.01.2014
1092 28.11.2011 TN00441 Obec Vaďovce Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00441
150 545,77 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00441 11.05.2015
1093 28.11.2011 2676/11/2011/PPA BONUM agro, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2676/11
119 892,60 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2676/11 14.03.2016
1094 28.11.2011 2696/11/2011/PPA EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2696/11
11 045,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2696/11 18.03.2016
1095 28.11.2011 2722/11/2011/PPA Roľnícke družstvo \" Vrátno \", Hradište pod Vrátnom Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2722/11
17 365,48 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2722/11 01.07.2016
1096 28.11.2011 2587/11/2011/PPA VARGAEŠTÓK Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2587/11
7 186,48 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2587/11 16.03.2016
1097 28.11.2011 2608/11/2011/PPA Lucia Cuperová Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2608/11
24 375,12 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2608/11 18.03.2016
1098 28.11.2011 3/2011 EUROMILLS-TRADE, a. s. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2011 na dodávku potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb pre rok 2011, uzavretej dňa 11.04.2011
4 558 950 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 3/2011 Zmluva končí splnením predmetu zmluvy v súlade s článkom 1 zmluvy.
1099 29.11.2011 NR00626 Roľnícke podielnické družstvo Závada Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00626
1 500,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. NR00626 22.03.2010 -
1100 29.11.2011 2915/11/2011/PPA Agrofarma - Šándor Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2915/11
24 494,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2915/11 26.04.2016 -
1101 29.11.2011 2913/11/2011/PPA AGROSTAAR KB spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2913/11
7 892,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2913/11 6.12.2015 -
1102 29.11.2011 2665/11/2011/PPA Juraj Juhaniak Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2665/11
7 400,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2665/11 21.3.2016 -
1103 29.11.2011 2805/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2805/11
37 206,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2805/11 28.3.2016 -
1104 29.11.2011 2730/11/2011/PPA POLAGRO, spol. s r.o. so sídlom v Koškovciach Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2730/11
35 652,02 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2930/11 18.5.2016 -
1105 29.11.2011 NR00261/2011/PPA Dolina spol. s r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00261 12.3. 2014 -
1106 29.11.2011 4/2011 Služby Božieho milosrdenstva, n. o. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 4/2011 uzavretá 30. Mája 2011 podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
550 491,39 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 4/2011 Zmluva končí splnením predmetu zmluvy v súlade s článkom 1 zmluvy.
1107 30.11.2011 NR01003/2011/PPA Vít Krajčík Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01003
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01003 24.2. 2016 -
1108 30.11.2011 2939/11/2011/PPA Vojtech Forró Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2939/11
830 328,32 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2939/11 12.05.2014 -
1109 30.11.2011 2937/11/2011/PPA ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2937/11
9 892,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2937/11 8.12.2015 -
1110 01.12.2011 2808/11/2011/PPA FYZOKOL, spol. s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2808/11
381 581,42 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2808/11 3.2.2014 -
1111 01.12.2011 2739/11/2011/PPA FURMANEC, spol. s.r.o. Miková Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2739/11
18 997,50 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2739/11 13.6.2016 -
1112 01.12.2011 KE00644-PPA-2011 Obec Orechová Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00644
130 797,15 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00644 05.01.2015 -
1113 02.12.2011 NR00030 Ing. Tibor Varga - VITAFLÓRA Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NR00030
2 789 440,55 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.NR00030 30.08.2014 -
1114 02.12.2011 2589/11/2011/PPA Ranč Lhota, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2589/11
484 968,33 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2589/11 6.6.2016 -
1115 02.12.2011 2740/11/2011/PPA Poľnoservis, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2740/11
1 916 999,97 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2740/11 27.1.2016 -
1116 02.12.2011 2770/11/2011/PPA Poľnoservis, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2770/11
2 803 475,39 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2770/11 17.8.2015 -
1117 02.12.2011 2554/11/2011/PPA AGRO-MOVINO, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2554/11
30 430,51 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2554/11 29.4.2016 -
1118 02.12.2011 2582/11/2011/PPA FARMA Zliechov spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2582/11
9 754,71 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2582/11 3.12.2016 -
1119 02.12.2011 2721//11/2011/PPA PIENSPOL, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2721/11
20 750,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2721/11 27.6.2016 -
1120 05.12.2011 2877/11 MILAN SKOVAJSA Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2877/11
7 060,84 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2877/11 26.04.2016 -
1121 05.12.2011 2879/11 PhDr. Zuzana Kiczková, CSc. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2879/11
9 989,99 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2879/11 23.03.2016 -
1122 05.12.2011 2914/11 DANUBIUS FRUCT,spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2914/11
79 845,01 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2914/11 17.05.2016 -
1123 05.12.2011 NR00278-PPA-2011 AGRO Hosťovce, s.r.o Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00278
390 568,46 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. NR00278 13.03.2014 -
1124 05.12.2011 2753/11 MOSUPO KFK,spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2753/11
280 575,94 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2753/11 30.09.2014 -
1125 05.12.2011 TT01343 Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01343
68 400,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT01343 30.03.2015 -
1126 05.12.2011 ZV01612-PPA-2011 AGROPEX, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01612
1 500 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV01612 21.07.2016 -
1127 05.12.2011 ZV00267-PPA-2011 FARLES, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00267
62 382,92 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00267 29.01.2015 -
1128 05.12.2011 KE00427-PPA-2011 Csatlós Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00427
1 983 808,63 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. KE00427 12.03.2014 -
1129 05.12.2011 KE00143-PPA-2011 AGROCES, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00143
127 325,80 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. KE00143 30.01.2014 -
1130 05.12.2011 2648/11/2011/PPA AGROMYŠĽAN, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2648/11
24 807,27 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2648/11 17.5.2016 -
1131 05.12.2011 2816/11 AGROGASTRO s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2816/11
2 500,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2816/11 05.08.2016 -
1132 05.12.2011 2689/11/2011/PPA Ing. Alexander Kúcs Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2689/11
5 798,19 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2689/11 08.03.2016 -
1133 05.12.2011 2789/11/2011/PPA H LEVEL Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2789/11
96 487,57 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2789/11 18.03.2016 -
1134 05.12.2011 2790/11/2011/PPA H LEVEL Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2790/11
96 487,57 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2790/11 18.03.2016 -
1135 05.12.2011 2785/11/2011/PPA K+P EKOKRM, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2785/11
203 283,77 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2785/11 14.07.2014 -
1136 05.12.2011 2936/11/2011/PPA K+P EKOKRM, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2936/11
203 283,77 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2936/11 14.07.2014 -
1137 05.12.2011 2568/11/2011/PPA AGRO OR, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2568/11
499 223,36 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2568/11 06.06.2016 -
1138 06.12.2011 2574/11/2011/PPA AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2574/11
24 384,25 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2574/11 16.5.2016
1139 06.12.2011 2637/11/2011/PPA ROTAX –ARCH spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2637/11
99 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2637/11 5.5.2016
1140 06.12.2011 2736/11/2011/PPA Ing. Milan Homza SHR Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2736/11
14 950,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2736/11 29.4.2016
1141 06.12.2011 2657/11/2011/PPA Ing. Jano Zoltán Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2657/11
7 495,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2657/11 7.3.2016
1142 06.12.2011 2661/11/2011/PPA Jano Ľubomír Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2661/11
8 995,80 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2661/11 11.3.2016
1143 06.12.2011 ZA00551-PPA-2011 Obec Turčianske Kľačany Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00551
257 482,78 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. ZA00551 09.11.2014 -
1144 07.12.2011 Dodatok č.5-2011 Orange Slovensko, a. s. Dodatok k zmluve o pripojení č. B0853188
89,10 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň po zverejnení 8.11.2013 MT bude slúžiť GR PPA – 1ks
1145 07.12.2011 TN00071-PPA-2011 Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná - Velčice Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00071
178.503,36 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00071 20.03.2014
1146 07.12.2011 2882/11/2011/PPA Malačina Jozef Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2882/11
35 374,33 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2882/11 20.02.2014
1147 07.12.2011 2891/11/2011/PPA Jaroslav Letko Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2891/11
99 018,24 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2891/11 23.02.2015
1148 07.12.2011 2886/11/2011/PPA Ing.Viliam Uhlár Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2886/11
9 008,42 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2886/11 14.09.2016
1149 07.12.2011 2688/11/2011/PPA Varga Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2688/11
21 525,04 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2688/11 13.04.2016
1150 07.12.2011 2616/11/2011/PPA CONTAX EKO, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2616/11
99 966,77 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2616/11 04.04.2016
1151 07.12.2011 2749/112011 PPA Ivan Tadian - DREVINKA Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2749/11
97 921,45 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2749/11 18.02.2015
1152 07.12.2011 2679/11/2011/PPA AGROMYŠĽAN, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2679/11
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2679/11 04.04.2016
1153 07.12.2011 2541/11/2011/PPA Peter Gibaľa Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2541/11
7 467,06 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2541/11 27.04.2016
1154 07.12.2011 2875/112011 PPA Vinohrady Jasová, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2875/11
1 168 026,30 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2875/11 14.05.2014
1155 08.12.2011 TT00978 Ing. Richard Daabous Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00978
3 619,89 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00978 10.06.2016
1156 08.12.2011 ZV01574 AGROSEV, spol. s r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01574
1 500 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZV01574 14.06.2016
1157 08.12.2011 2933/11 Jozef Zvara Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2933/11
73 967,87 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2933/11 13.04.2016
1158 08.12.2011 2934/11 Jozef Zvara Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2934/11
73 967,87 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2934/11 13.04.2016
1159 09.12.2011 TT01186 Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01186
57 792,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TT01186 22.02.2015 -
1160 09.12.2011 TN00287 Penzióny pod Bradlom Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.2 TN00287
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TN00287 - -
1161 09.12.2011 ZA00958 Odrobiňáková Ľubomíra r. Sirová Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA00958
199 791,04 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZA00958 14.08.2016 -
1162 09.12.2011 TN00290 Združenie obcí subregión Pod Bradlom Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.1 TN00290
70 752,78 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00290 01.07.2016 -
1163 09.12.2011 TT00205 AGRO – BSS, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.1 TT00205
1 500,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00205 29.03.2016 -
1164 13.12.2011 PR01174/PPA Martina Angelovičová Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01174
MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku k zmluve č. PR01174 19.05.2016 -
1165 13.12.2011 1313/PRV Štefan Šebök Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1313/PRV
5 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. 1313/PRV 11.01.2012 -
1166 13.12.2011 ZA00353 Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebné Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00353
545 819,10 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZA00353 05.05.2014 -
1167 13.12.2011 ZA00133-PPA-2011 PPS Bobrovec, s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00133
618 410,67 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. ZA00133 30.06.2014 -
1168 15.12.2011 2831/11/2011/PPA AGROMAN, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2831/11
102 072,57 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2831/11 27.07.2014 -
1169 15.12.2011 2784/11/2011/PPA BÚTORKY, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2784/11
99 985,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2784/11 10.06.2016 -
1170 15.12.2011 2681/11/2011/PPA HANNIBAL, s. r. o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2681/11
14 950,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2681/11 22.03.2016 -
1171 15.12.2011 PR00168-PPA-2011 TATRA-AGROLEV, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00168
1 445 038,31 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00168 31.07.2014 -
1172 15.12.2011 2700005 Obec Stará Myjava Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700005
62 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. 2700005 28.10.2015 -
1173 15.12.2011 5300053 OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300053
2 503 920,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.3 k zmluve č. 5300053 1.6.2015 -
1174 15.12.2011 8000003 Obec Mierovo Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000003
35 354,98 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. 8000003 9.8.2016 -
1175 15.12.2011 1642012 Miestna akčná skupina MALOHONT Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1642012
40 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1642012 8.12.2016 -
1176 15.12.2011 1300009 Združenie ubytovateľov Tatier Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300009
34 850,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300009 5 rokov od vydania rozhodnutia -
1177 15.12.2011 1300016 OBČIANSKE ZDRUŽENIE Jánska Dolina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300016
35 456,05 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300016 5 rokov od vydania rozhodnutia -
1178 15.12.2011 2745/11/2011/PPA MICHALKO Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2745/11
134 188,29 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2745/11 09.06.2016 -
1179 15.12.2011 4/2011 AXASOFT, a.s. Zmluva č.4/2011 o vytvorení počítačového programu dodávka úpravy systému IACS pre rok 2011.
812 716,13 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy 31.3.2012 23/2011/VO – IACS
1180 16.12.2011 TT01432 PLAUTER, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01432
499 000,02 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT01432 14.06.2016 -
1181 19.12.2011 NR01287 Chovmat F.U., s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01287
79 642,52 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01287 11.12.2016 -
1182 19.12.2011 ZV00932 / PPA Obec Šurice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00932
176 992,75 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV00932 15.11.2016 -
1183 19.12.2011 PR00831 Obec Jakovany Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00831
123 563,90 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.PR00831 15.03.2015 -
1184 19.12.2011 ZV00918 Stredné Plachtince Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00918
148 274,63 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.ZV00918 18.02.2015 -
1185 20.12.2011 2771/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kurov Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2771/11
36 960,91 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2771/11 1.7.2016 0
1186 20.12.2011 ZV00395 Agrodružstvo ČABRAD Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00395
MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.2 k zmluve č . ZV00395 28.01.2014 -
1187 20.12.2011 TT01472/PPA EUROAGRO SENICA s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01472
499 788,55 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č.TT01472 19.12.2016 -
1188 20.12.2011 TT01473/PPA EUROAGRO SENICA s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01473
499 434,11 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01473 19.12.2016 -
1189 20.12.2011 8000011/PPA Obec Horná Potôň Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000011
33 450,71 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8000011 5 rokov od vydania rozhodnutia -
1190 20.12.2011 8000007/PPA Obec Mierovo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000007
11 489,33 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8000007 5 rokov od vydania rozhodnutia -
1191 20.12.2011 2817/11/2011/PPA Lucia Cuperová Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2817/11
6 402,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2817/11 24.06.2016
1192 20.12.2011 2675/11/2011/PPA EKOPOL SHR Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2675/11
50 191,60 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2675/11 29.03.2016
1193 20.12.2011 2510/11/2011/PPA Ľuboš Krátky Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2510/11
17 671,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2510/11 04.05.2016
1194 20.12.2011 2814/11/2011/PPA Gabriel Kovács - Unimaster Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2814/11
6 880,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2814/11 11.03.2016
1195 20.12.2011 2783/11/2011/PPA Agrokol, spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2783/11
20 944,55 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2783/11 18.05.2016
1196 20.12.2011 8000010/PPA Obec Vojka nad Dunajom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000010
19 308,67 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8000010 5 rokov od vydania rozhodnutia
1197 20.12.2011 8000008/PPA Obec Potônske Lúky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000008
43 899,25 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8000008 5 rokov od vydania rozhodnutia
1198 20.12.2011 8000012/PPA Obec Trnávka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000012
73 057,97 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8000012 5 rokov od vydania rozhodnutia
1199 20.12.2011 8000009/PPA Obec Vojka nad Dunajom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8000009
9 436,18 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8000009 5 rokov od vydania rozhodnutia
1200 21.12.2011 2932/11/2011/PPA Kremeň – Eko s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2932/11
100 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2932/11 -
1201 21.12.2011 TT011455/PPA DELFIN REAL, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01455
499 974,72 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01455 20.12.2016 -
1202 21.12.2011 2442003 Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2442003
39 955,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2442003 13.12.2016 -
1203 21.12.2011 1342005 Miestna akčná skupina Horný Liptov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1342005
15 600,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1342005 13.12.2016 -
1204 21.12.2011 0542008 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie Širočina“ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0542008
38 975,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 0542008 13.12.2016 -
1205 21.12.2011 0442001 Občianske združenie MAS LEV, o. z. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0442001
39 938,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 0442001 13.12.2016 -
1206 21.12.2011 2700009/PPA Obec Košariská Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700009
65 585,62 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2700009 5 rokov od vydania rozhodnutia -
1207 21.12.2011 2700010/PPA Obec Poriadie Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700010
39 834,18 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2700010 5 rokov od vydania rozhodnutia -
1208 21.12.2011 2700011/PPA Obec Vrbovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700011
66 400,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2700011 5 rokov od vydania rozhodnutia -
1209 21.12.2011 2700012/PPA Obec Podkylava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700012
55 208,74 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2700012 5 rokov od vydania rozhodnutia -
1210 21.12.2011 2700013/PPA Obec Kostolné Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700013
23 598,22 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2700013 5 rokov od vydania rozhodnutia -
1211 21.12.2011 2700014/PPA Obec Hrašné Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700014
42 121,74 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2700014 5 rokov od vydania rozhodnutia -
1212 21.12.2011 2700015/PPA Mesto Myjava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700015
65 065,35 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2700015 5 rokov od vydania rozhodnutia -
1213 27.12.2011 NR01427 PD Bátorove Kosihy Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01427
287 212,60 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR01427 24.06.2016
1214 27.12.2011 1046/PRV Družsto podielnikov „Biodružstvo“ Smilno Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1046/PRV
137 111,63 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. 1046/PRV 07.11.2011
1215 27.12.2011 ZV01549/PPA Spoločné roľnícke družstvo Nenince Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01549
432 446,62 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01549 14.12.2016 0
1216 27.12.2011 TT01434 KOMKM, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01434
1 498 850,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01434 26.12.2016
1217 28.12.2011 Dohoda č.13-2011 Orange Slovensko, a. s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatokov k zmluve o pripojení
108,06 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň po zverejnení 21.12.2013
1218 28.12.2011 Dohoda č.14-2011 Orange Slovensko, a. s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatokov k zmluve o pripojení
54,03 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň po zverejnení 21.12.2013
1219 29.12.2011 KE01014 D.K.AGRO, spol. s r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01014
37 250,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. KE01014 15.03.2016