PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

04-05-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č.17. a 18. 2015
16-04-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č.15. a 16. 2015
07-04-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 13. a 14. 2015
23-03-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 11. a 12. 2015
06-03-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 9. a 10. 2015
19-02-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 7. a 8. 2015
06-02-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 5. a 6. 2015
27-01-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 3. a 4. 2015
13-01-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 1. a 2. 2015
08-01-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 52. a 53. 2014
19-12-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 50. a 51. 2014
04-12-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 48. a 49. 2014
24-11-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 46. a 47. 2014
10-11-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 44. a 45. 2014
23-10-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 42. a 43. 2014
09-10-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 40. a 41. 2014
26-09-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 38. a 39. 2014
16-09-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 36. a 37. 2014
26-08-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 34. a 35. 2014
26-08-2014
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 32. a 33. 2014

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)