PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

28-01-2016
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 3. a 4. 2016
19-01-2016
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 1. a 2. 2016
07-01-2016
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 53. 2015
07-01-2016
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 51. a 52. 2015
14-12-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 49. a 50. 2015
03-12-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 47. a 48. 2015
18-11-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 45. a 46. 2015
03-11-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 43. a 44. 2015
19-10-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 41. a 42. 2015
05-10-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 39. a 40. 2015
21-09-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 37. a 38. 2015
07-09-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 35. a 36. 2015
24-08-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 33. a 34. 2015
10-08-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 31. a 32. 2015
27-07-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 29. a 30. 2015
10-07-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 27. a 28. 2015
25-06-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 25. a 26. 2015
16-06-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 23. a 24. 2015
02-06-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 21. a 22. 2015
20-05-2015
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č.19. a 20. 2015

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)