Zákazky podľa § 9, ods. 9 - rok 2013

Oznámenia o zadávaní zákaziek podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z o VO

Zabezpečenie pracovnej porady a školenia zamestnancov OKPrP

Zabezpečenie pracovnej porady a školenia zamestnancov OKPrP

Zimné pneumatiky