Sťahovacie služby

 

Zákazka podľa § 9
ods. 9 zákona o VO
názov zákazky
Dátum
zverejnenia
PHZ bez
DPH v
EURO
CPV Termín dodania
predmetu zákazky
Termín predloženia
ponuky
Sťahovacie služby 17.1.2014 do 19 999 63521000-7
63110000-3
01-12/2014 21.1.2014, 11 hod.

17.01.2014 verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najskôr po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na Sťahovacie služby v predpokladanej hodnote do 19 999,00 EUR bez DPH.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev