Priestorové, organizačné a technické zabezpečenie konferencia k 10. výročiu založenia PPA.

 

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO
Predmet zákazky
Dátum zverejnenia PHZ
bez DPH v EURO
CPV Termín dodania predmetu zákazky Termín predloženia ponuky
zabezpečenie konferencie 20.01.2014 do 12000 79952000-2 30.1.2014 22.1.2014,
do 12 hod.

Priestorové, organizačné a technické zabezpečenie konferencia k 10. výročiu založenia PPA.

20.01.2014 verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najskôr po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na „ Priestorové, organizačné a technické zabezpečenie konferencia k 10. výročiu založenia PPA.“ v predpokladanej hodnote 12 000,00 EUR bez DPH.