Kancelárske potreby

 

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO
Predmet zákazky
Dátum zverejnenia PHZ
bez DPH v EURO
CPV Termín dodania predmetu zákazky Termín predloženia ponuky
Kancelárske potreby 11.2.2014 do
19 999,00
30192000-1 02/2014-06/2014 14.2.2014,
11 hod.

11.02.2014 verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najskôr po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na Kancelárske potreby v predpokladanej hodnote do 19 999,00 EUR bez DPH.