Zábezpeky

08.08.2018

Zábezpeky – informácie pre žiadateľov

Zábezpeky všeobecne

28.02.2018

Jednorazová banková záruka

28.02.2018

Dodatok k záručnej listine

28.02.2018

Bloková banková záruka

28.02.2018

Žiadosť o čiastočné uvoľnenie zábezpeky

28.02.2018

Žiadosť o blokovú hotovostnú zábezpeku

28.02.2018

Žiadosť o vratenie bankovej záruky

28.02.2018

Žiadosť o vratenie blokovej hotovostnej zábezpeky

21.06.2013

Žiadosť o čiastočné uvoľnenie zábezpeky

21.06.2013

Žiadosť o blokovú hotovostnú zábezpeku

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev