28.08.2015

Oznámenie zo dňa 27.08.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že v časti:

PPA/Projektové podpory/PRV 2014-2020/Podporné dokumenty (http://www.apa.sk//index.php?navID=507) boli zverejnené aktualizované vzorce pre výpočet podniku v ťažkostiach a metodika k postupu identifikácie žiadateľa ako podniku v ťažkostiach.