PRV - vlastný dokument

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

01.04.2015

Ochrana biotopu sysľa pasienkového - zoznam území

01.04.2015

M10 AEKO - výpočty

01.04.2015

M10 AEKO - cerifikát

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 11 Ekologické poľnohospodárstvo

01.04.2015

Príloha M11 EP - výpočet platieb

01.04.2015

Certifikát EP

01.04.2015

Tabuľka kombinovateľnosti opatrení a operácií M11

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 12 Natura 2000

01.04.2015

M12 Natura 2000 - výpočty

01.04.2015

M12 Natura 2000 - Zoznam UEV LP

01.04.2015

M12 Natura 2000 - Zoznam UEV PP

01.04.2015

Certifikát Natura 2000 LP

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev