PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

04-02-2016
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2, ktorým sa mení „Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020“
13-11-2015
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1, ktorým sa mení „Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020“
07-04-2015
Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 -2020