Reštrukturalizácia vinohradov

Rok 2016

04.04.2016

Príručka pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016-2017

Rok 2017

Rok 2018

16.04.2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019.

16.04.2018

Príručka pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev