Aktuálne výzvy

19.01.2016

Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 1. a 2. 2016

Výzva s neobmedzenou platnosťou

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev