PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - cukor a izoglukóza - Hlásenie EK o odvodoch z produkcie cukru a zostavovanie A a B evidencie

21-09-2006
Rozhodnutie Komisie 2006/246/ES, EURATOM
z 21. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/245/ES, EURATOM, ktoré určuje podmienky poskytovania informácií členskými štátmi Komisii v rámci systému vlastných zdrojov Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2006) 845]
(Ú. v. EÚ L 89, 28.3.2006, s. 46-51)
13-10-2004
Nariadenie Rady /ES, EURATOM/ č. 1150/2000
z 22. mája 2000, implementujúce rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných finančných zdrojov spoločenstiev
(Ú. v. EÚ L 130, 31.5.2000, s. 1-12) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 01 Zväzok 03 s. 169
10-10-2004
Rozhodnutie Komisie 97/245/ES, EURATOM
z 20. marca 1997, ktoré určuje podmienky pre poskytovanie informácií členskými štátmi Komisii v rámci systému vlastných zdrojov spoločenstva
(Ú. v. EÚ L 97, 12.4.1997, s. 12-26) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 01 Zväzok 01 s. 399

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Poskytovanie finančných podpôr pre operačné fondy

25-05-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009
z 19. januára 2009 , ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003
(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16 – 99)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Poskytovanie finančných podpôr pre operačné fondy

17-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007
z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny
(Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1 - 98)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Poskytovanie finančných podpôr pre operačné fondy

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(Účinné od 1. 7. 2008)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Financovanie plánov na dosiahnutie uznania - Akčných plánov

25-05-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009
z 19. januára 2009 , ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003
(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16 – 99)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Financovanie plánov na dosiahnutie uznania - Akčných plánov

17-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007
z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny
(Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1 - 98)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Financovanie plánov na dosiahnutie uznania - Akčných plánov

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(Účinné od 1. 7. 2008)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Stiahnutie výrobkov z trhu

25-05-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009
z 19. januára 2009 , ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003
(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16 – 99)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Stiahnutie výrobkov z trhu

17-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007
z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny
(Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1 - 98)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Stiahnutie výrobkov z trhu

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(Účinné od 1. 7. 2008)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Uznávanie a registrácia organizácií výrobcov

25-05-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009
z 19. januára 2009 , ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003
(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16 – 99)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Uznávanie a registrácia organizácií výrobcov

17-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007
z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny
(Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1 - 98)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Uznávanie a registrácia organizácií výrobcov

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(Účinné od 1. 7. 2008)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Prechodná platba na rajčiaky

25-11-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009
z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003
(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16 – 99)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Prechodná platba na rajčiaky

17-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007
z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny
(Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1 - 98)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Prechodná platba na rajčiaky

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007, o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v znení neskorších predpisov,
(Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1 – 149)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Prechodná platba na rajčiaky

13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č.1535/2003
z 29. augusta 2003 ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme pomoci pre výrobky z ovocia a zeleniny
(Ú. v. EÚ L 218, 30.8.2003, s. 14-30) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 39 s. 555 - 571

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ovocie a zelenina - Program „Školské ovocie“

25-11-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 13/2009
z 18. decembra, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) s cieľom vytvoriť program podpory konzumácie ovocia v školách,
(Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2009, s. 1 – 4)

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)