Registrácia

21.08.2018

Informácie určené dovozcom/vývozcom poľnohospodárskych komodít

PPA odporúča jednotlivým novým dovozcom/vývozcom poľnohospodárskych komodít kontaktovať PPA - oddelenie obchodných mechanizmov v súvislosti s registráciou dovozcov/vývozcov. Údaje do elektronického formulára Žiadosti o registráciu dovozcu/vývozcu je možné vypĺňať priamo do jednotlivých kolóniek formulára, alebo po vytlačení vypísať ručne. Súčasťou formulára žiadosti je aj informácia, aké sprievodné doklady je potrebné pri registrácii predložiť. Formulár o registráciu dovozcu/vývozcu:

Vyplnený a podpísaný formulár spolu so sprievodnými dokladmi zašlite na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12
821 05 Bratislava

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev