Aktuálne výzvy

02.09.2015

Základné dokumenty

Výzva s neobmedzenou platnosťou

viac informácií
02.09.2015

Základné definície a pojmy

Výzva s neobmedzenou platnosťou

viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev