19.12.2016

Aktualizácia Oznámenia pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2016 – pokračovanie vydávania rozhodnutí v januári 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra týmto aktualizuje oznámenie zverejnené dňa 8. decembra 2016 (link: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-o-poskytnutie-priamych-podpor-na-rok-2016-vydavanie-rozhodnuti/8039).

Pre žiadateľov, ktorí v roku 2016 podali žiadosti o poskytnutie priamych podpôr a u ktorých zatiaľ nebolo rozhodnuté o všetkých predložených žiadostiach (podporných schémach) dopĺňame informáciu, že proces schvaľovania platieb priebežne pokračuje a ďalšie rozhodnutia budú vydávané po 15. januári 2017 postupne tak, ako budú na žiadostiach ukončené všetky administratívne a kontrolné postupy a PPA bude mať v rozpočte k dispozícii finančné prostriedky.

Ostatné informácie uvedené v oznámení z 8. decembra 2016 zostávajú naďalej v platnosti.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev