29.07.2008

Informácia o uvoľnení zábezpeky v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 514/2008 čl. 15 ods. 2

Dňa 16.5.2008 vstúpilo do platnosti nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií  a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky, ktoré bolo následne zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 514/2008 zo dňa 9. júna 2008. V zmysle tohto nariadenia  pre  niektoré komodity už nebude  potrebné povolenie alebo certifikát. V nadväznosti na nariadenie Komisie (ES) č. 514/2008 čl. 15 ods. 2 držiteľ povolení alebo certifikátov požiada listom Pôdohospodársku platobnú agentúru, odbor obchodných mechanizmov  o uvoľnenie zábezpeky po splnení nasledovných podmienok:
 

a)    platnosť povolení alebo certifikátov neuplynula ku dňu stanoveného:

 • pokiaľ ide o obilniny, ľan a konope, olivový olej, ovocie a zeleninu v čerstvom alebo spracovanom stave, osivá, hovädzie a teľacie mäso, ovčie a kozie mäso, bravčové mäso, mlieko a mliečne výrobky, vajcia, hydinové mäso, etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu a iné odvetvia výrobkov okrem odvetvia ryže, cukru a vinárskeho odvetvia, od 1. júla 2008,
 • pokiaľ ide o vinárske odvetvie, od 1. augusta 2008,
 • pokiaľ ide o odvetvie ryže, od 1. septembra 2008,
 • pokiaľ ide o odvetvie cukru, od 1. októbra 2008,

b)    povolenia alebo certifikáty sa už nevydávajú na príslušné výrobky odo dňa stanoveného:

 • pokiaľ ide o obilniny, ľan a konope, olivový olej, ovocie a zeleninu v čerstvom alebo spracovanom stave, osivá, hovädzie a teľacie mäso, ovčie a kozie mäso, bravčové mäso, mlieko a mliečne výrobky, vajcia, hydinové mäso, etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu a iné odvetvia výrobkov okrem odvetvia ryže, cukru a vinárskeho odvetvia, od 1. júla 2008,
 • pokiaľ ide o vinárske odvetvie, od 1. augusta 2008,
 • pokiaľ ide o odvetvie ryže, od 1. septembra 2008,
 • pokiaľ ide o odvetvie cukru, od 1. októbra 2008,

c)    povolenia alebo certifikáty sa využili  len čiastočne  alebo sa nevyužili vôbec ku dňu stanoveného:

 • pokiaľ ide o obilniny, ľan a konope, olivový olej, ovocie a zeleninu v čerstvom alebo spracovanom stave, osivá, hovädzie a teľacie mäso, ovčie a kozie mäso, bravčové mäso, mlieko a mliečne výrobky, vajcia, hydinové mäso, etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu a iné odvetvia výrobkov okrem odvetvia ryže, cukru a vinárskeho odvetvia, od 1. júla 2008,
 • pokiaľ ide o vinárske odvetvie, od 1. augusta 2008,
 • pokiaľ ide o odvetvie ryže, od 1. septembra 2008,
 • pokiaľ ide o odvetvie cukru, od 1. októbra 2008.
   

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev