26.08.2008

Oznámenie PPA č. 14 zo dňa 26. augusta 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že začala s kontrahovaním projektov na základe predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013. PPA bude uverejňovať priebežne k jednotlivým polrokom výsledky kontrahovania a po skončení kontrahovania v rámci jednotlivých výziev budú uverejnené sumárne údaje o uzavretých zmluvách za jednotlivé opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013.
 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev