05.03.2008

Oznámenie pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov

PPA oznamuje, že na svojej internetovej stránke v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity - Reštrukturalizácia vinohradov zverejnila Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov.

Uvedené potvrdenie je prílohou k Žiadosti o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov pre vinársky rok 2008/2009. Žiadateľ je povinný potvrdenie vyplniť, zaslať na príslušnú sekciu PPA a následne ho priložiť ako povinnú prílohu k Žiadosti o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev