08.08.2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že do 21. čiastkovej verejnej súťaže na predaj cukru z intervenčných zásob Slovenskej republiky na trhu Spoločenstva, ktorej uzávierka bola 6. augusta 2008, nebol prihlásený žiaden uchádzač.

Zverejnený Predajný zoznam je platný k nasledujúcemu uzávierkovému dňu.  

Uzávierka predkladania ponúk do 22. čiastkovej verejnej súťaže bude 27. augusta 2008 (streda) do 15.00 hod.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev