11.04.2008

Oznam pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov pre vinársky rok 2008-2009 o zmene termínu pre podávanie žiadostí.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov, že termín podávania žiadostí o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov pre vinársky rok 2008/2009 predĺžila z 15. marca 2008 na 30. apríl 2008.
Ostatné ustanovenia Metodického postupu pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov pre vinársky rok 2008/2009 ostávajú nezmenené. Metodický postup vrátane formulárov nájdete v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity - Reštrukturalizácia vinohradov.

V Bratislave 11. 04. 2008

                               Ing. Jozef Nemšovský
                                   generálny riaditeľ

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev