PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 14.11.2011 PR00206/2011/PPA PD KAPUŠANY pri Prešove Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00206
Dokument SCAN

Dokument TEXT
868 546,37 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. PR00206 29.12.2013