Štátna pomoc

01.07.2020

Často kladené otázky k žiadostiam na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií


01.07.2020

Často kladené otázky k podpore na plnenie mimoprodukčných funkcií lesa


01.07.2020

Najčastejšie chyby pri podávaní žiadosti o podporu na plnenie mimoprodukčných funkcií lesa


17.06.2019

Otázky a odpovede - Sucho 2017 a poistné

08.08.2017

Otázky a odpovede - Prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií

31.07.2017

Otázky a odpovede - Štátna pomoc