Verejné obstarávanie

 


 

13.09.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: „Zálohovací systém VEEAM“ 

09.09.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: „PZP a HP služobných motorových vozidiel“

13.07.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Sťahovanie – služby podľa potreby 

18.06.2021

Oznámenie o začatí PTK

Predmet zákazky: Elektronizácia procesov obstarávania a verejného obstarávania pre projektové podpory vyhlasované v rámci Projektu rozvoja vidieka 2014-2020

15.06.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Komplexné sťahovacie a dopravné služby pre ÚPPA

09.06.2021

Oznámenie o začatí PTK

Predmet zákazky: Modernizácia infraštruktúry prevádzky informačných systémov v rámci PPA

07.06.2021

Výzva na predkladanie ponúk

„Komplexné sťahovacie a dopravné služby (zelené verejné obstarávanie)

26.05.2021

Oznámenie o začatí PTK

Predmet zákazky: Nákup dronu

21.05.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: „Servisná podpora prostredia SAS“

21.04.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Informačná a kybernetická bezpečnosť - zavedenie bezpečnostných opatrení a postupov II.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev