Verejné obstarávanie

 


 

15.11.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: „Germicídne žiariče mobilné so stojanom- 25 kusov“
Viac info: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15696/summary

12.10.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: „Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška – revízia elektrických zariadení“

11.10.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: „Právne služby“

07.10.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: „Spotrebný materiál multifunkčných zariadení Triumph Adler pre potreby PRV

05.10.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: „ Servis a prevádzka multifunkčných zariadení pre potreby PRV II.“ 

13.09.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: „Zálohovací systém VEEAM“ 

09.09.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: „PZP a HP služobných motorových vozidiel“

13.07.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Sťahovanie – služby podľa potreby 

18.06.2021

Oznámenie o začatí PTK

Predmet zákazky: Elektronizácia procesov obstarávania a verejného obstarávania pre projektové podpory vyhlasované v rámci Projektu rozvoja vidieka 2014-2020

15.06.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Komplexné sťahovacie a dopravné služby pre ÚPPA

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev