Vedenie PPA

Ing. Tibor Guniš
generálny riaditeľ (100)

Mgr. Antónia Valovičová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 918 612 397
pevná linka: +421 02 526 300 47
E-mail: Antonia.Valovicova@apa.sk
 
infolinka PPA: + 421 2 527 338 00

Ing. Ján Beňadik
Námestník GR pre podpory a dotácie (102)
Tel.č.: +421 918 612 895 
E-mail: Jan.Benadik@apa.sk

JUDr. Zuzana Paľová
Námestníčka generálneho riaditeľa pre právne služby (103)
Tel.č.: +421 918 612 212
E-mail: Zuzana.Palova@apa.sk

Ing. Ján Julény
riaditeľ odboru vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ (150)
Tel.č.: +421 908 676 995  
E-mail: Jan.Juleny@apa.sk
 
Ing. Mária Hojsíková
poverená vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca – riaditeľka odboru vnútorného auditu (105)
Tel.č.: +421 918 612 281
E-mail: Maria.Hojsikova@apa.sk

Ing. Eva Kolesárová, PhD.
riaditeľka odboru prierezových činností (106)
Tel.č.: +421 918 612 552
E-mail: Eva.Kolesarova@apa.sk
 
Ing. Martin Kindl
riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa (110)
Gabriela Fendrichová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 918 612 132
E-mail: Gabriela.Fendrichova@apa.sk
 
Mgr. Dagmar Tureková     
riaditeľka osobného úradu (120)
Tel.č.: +421 915 762 181
E-mail: Dagmar.Turekova@apa.sk
 
Ing. Vladimír Vnuk
výkonný riaditeľ (140)
Ing. Diana Kušmíreková (asistentka výkonného riaditeľa)
Tel.č.: +421918612476
E-mail: Diana.Kusmirekova@apa.sk
 
Mgr. Peter Lukáč, PhD.
riaditeľ sekcie informačných technológií (200)
Marta Gulárová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 905 873 685
E-mail: Marta.Gularova@apa.sk
 
Ing. Ošust Michal
riaditeľ sekcie kontroly (300)
Irena Valačaiová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 918 612 332
E-mail: Irena.Valacaiova@apa.sk
 
Ing. Martin Remiš
poverený vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca – riaditeľ sekcie (400)
Mgr. Klaudia Krenčeyová
Tel.č.: +421918612116
E-mail: Klaudia.Krenceyova@apa.sk
 
Ing. Ivana Glončáková
poverená vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca – riaditeľka sekcie (500)
Katarína Jungová (asistentka riaditeľky)
Tel.č.: +421 905 414 836
E-mail: Katarina.jungova@apa.sk

Ing. Viera Kőnigová
poverená zastupovaním riaditeľky sekcie financovania podpôr (600)
E-mail: Viera.Konigova@apa.sk
Mgr. Andrea Velšicová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 905 437 762
E-mail: Andrea.Velsicova@apa.sk 

Ing. Martina Rafajová, PhD.
riaditeľka sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci (700)
Mgr. Bernadeta Juhászová (asistentka riaditeľky)
Tel.č.: +421 918 612 651
E-mail: Bernadeta.Juhaszova@apa.sk