PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 14.11.2011 ZV01548 Georgica, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01548
Dokument SCAN

Dokument TEXT
460 268,70 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 27.10.2016