PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 14.11.2011 TT00156 FRUKTOVIN, spol. s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00156
Dokument SCAN

Dokument TEXT
50 577,01 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00156 12.12.2013